Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Herinrichting Arthur Gevaertlaan

7 okt 2022

Herinrichting Arthur Gevaertlaan


Vanaf maandag 10 oktober starten de werken in het kader van de herinrichting van de Arthur Gevaertlaan. De herinrichting van de straat met de gekende kleine rotonde en de smalle spoorwegdoorgang moet zorgen voor veiliger en vlotter verkeer richting het centrum, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. De werken zullen ongeveer een week duren.

De volledige Arthur Gevaertlaan, inclusief rotonde en doorgang onder de spoorwegbrug, wordt heringericht om de straat veiliger te maken voor alle weggebruikers.
Het kleinste rondpunt van Zottegem zorgt al enkele jaren voor frustratie bij onze inwoners. Om op deze problematiek een antwoord te bieden, zal de straat heringericht worden. Een herinrichting is geen volledige heraanleg, in het huidige meerjarenplan is dat immers niet mogelijk. De Arthur Gevaertlaan is een belangrijke route van de N462 naar het centrum, maar heeft geen fietsvoorzieningen, noch parkeervakken of busvakken. Daarom focussen we bij de herinrichting op veiligheid en structuur.

Fietssuggestiestroken, voorrang van rechts en asverschuivingen

Om de algemene snelheid te doen afnemen, worden asverschuivingen voorzien. De afbakening van fietssuggestiestroken moeten het fiets- en wandelverkeer in veilige banen leiden. In de aanpalende Tramstatie wordt bovendien een woonerf gecreëerd, wat trager verkeer en veiligheid voor fietsers en voetgangers bevordert. Daarnaast zal de gekende kleine rotonde vervangen worden door een kruispunt met voorrang van rechts. Tot slot worden er ook afgebakende busvakken en parkeervakken voorzien.

We zijn met dit project niet over één nacht ijs gegaan. We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt en afgetoetst met de mobiliteitsraad, De Lijn en onze stads- en politiediensten. Binnen de beschikbare middelen werd gekozen voor een zo veilig mogelijke aanpak. Fietsers en voetgangers staan hierbij centraal. Er worden fietssuggestiestroken, afgebakende busvakken, afgebakende parkeerplaatsen en asverschuivingen voorzien. Het rondpunt verdwijnt en wordt ingericht als een klassiek kruispunt met voorrang van rechts. Dat kruispunt wordt bovendien ingesnoerd waardoor het zal verkleinen.

De werken starten op 10 oktober en zullen ongeveer een week duren. Bij het eerste deel van de werken is er nog doorgaand verkeer mogelijk. Vanaf 12 oktober is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.