Welzijn en onderwijs

BE-Alert

Met BE-Alert kunnen we iedereen snel verwittigen in geval van een noodsituatie. Nog niet ingeschreven? Doe dat dan vandaag nog!

Bemiddeling bij burenruzies

Burenbemiddeling Zottegem probeert buren, die problemen met elkaar hebben, weer bij elkaar te brengen.

Drugsbegeleiding en preventie

Het CGG en PISAD spitsen zich toe op drugspreventie en ambulante hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving.

Hulpverlening

In België kunt u dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp vormt u 101.

LGBTQIA+

We zetten in op een inclusieve samenleving en het welzijn van de LGBTQIA+ gemeenschap. Vragen of hulp nodig? Hier kan je terecht!

Onderwijs

Zottegem is een onderwijsstad. Met tal van scholen uit de verschillende netten en twee uitstekende kunstacademies geven we inwoners alle kansen. 

Praten helpt!

Zit je als jongere met vragen en problemen, of wil je jouw verhaal even kwijt? Bij deze organisaties kan je, gratis en anoniem, terecht!

Rap op Stap Zottegem

Iedereen verdient vakantie! Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Sociale dienstverlening

In het Sociaal Huis kunt u terecht voor administratieve en financiële hulp, pensioenen,  thuiszorg en sociale tewerkstelling en huisvesting.

Voor ouders

Het "Huis van het Kind" verzamelt alle ondersteuning voor kinderen en ouders: kinderopvang, opvoeding, Kind en Gezin, enz.

 

Voor senioren

De zorgcampus Egmont omvat het Lokaal Dienstencentrum, het Dagverzorgingscentrum en het Woonzorgcentrum.

Wachtdiensten

Op zoek naar de huisarts, apotheker of tandarts van wacht tijdens het weekend of op een feestdag? Ontdek hier waar u terecht kunt.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory