Hulp voor Oekraïne
Ontmoetingscentrum huren
Maak een afspraak

Aanvragen, meldingen en e-loket


Wil je een aanvraag of klacht indienen, een probleem melden of wens je gebruik te maken van het e-loket? Dat kan hier!

Burgerzaken


Documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger, zowel voor Belgen als niet-Belgen.

Over Zottegem en haar bestuur


Alles over de troeven en de rijke geschiedenis van de stad, haar bestuur en hoe je zelf jouw steentje kan bijdragen.

Economie en werken


Alles over werken in en voor de stad Zottegem, financiële hulpverlening en de stedelijke belastingen en retributies.

Cultuur, sport en vrije tijd


De stad zet stevig in op cultuur en vrije tijd: sport, jeugd, de bibliotheek, CC Zoetegem, erfgoed, evenementen en toerisme.

Welzijn en onderwijs


Zottegem heeft een ruim aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren. Onderwijs en sociale dienstverlening krijgen alle aandacht.

Natuur en milieu


Samen maken we van Zottegem een groene, afvalarme en duurzame stad, met aandacht voor het milieu en de open ruimte.

Wonen en (ver)bouwen


Alles over bouwen en verbouwen, maatregelen tegen leegstand en info over betaalbaar en kwalitatief wonen in Zottegem.

Mobiliteit en openbare werken


Een leefbare stad is een verkeersvriendelijke stad die streeft naar veiligheid en een duurzame mobiliteit.

 

Nieuws

Joris Caekebeke: vijfvoudig medaillewinnaar Special Olympics

28 jun 2022

Zottegem is een olympisch kampioen rijker. Joris Caekebeke won maar liefst vijf medailles op de Special Olympics in Malta en in Louvain-la-Neuve. Joris blonk uit in verschillende disciplines: kogelstoten, verspringen, 4x100 estafette en 100m lopen. 

Zottegem herleeft: projectsubsidies tot 1500 EUR

14 jun 2022

Het noodfonds dat in 2020 opgestart werd om het sport-, jeugd- en cultuurleven te ondersteunen tijdens corona, zorgt voor een laatste injectiesubsidie. Op die manier hoopt Stad Zottegem dat de activiteiten in haar stad herleven. Iedereen die een activiteit organiseert heeft recht op subsidies tot 1500 EUR. Aanvragen gebeurt via Zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag.

Koning Boudewijnstichting selecteert wzc Egmont voor Tubbeproject

14 jun 2022

Sinds januari is het woonzorgcentrum Egmont als enige in de regio geselecteerd om Tubbe uit te rollen. Tubbe is een Scandinavisch organisatie- en beheermodel voor ouderenzorg dat bewoners zeggenschap geeft over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers krijgen veel inspraak binnen dit model. Het innovatief project brengt de komende tijd heel wat veranderingen op gang in wzc Egmont.

Burgerbudget klimaat: stemronde

14 jun 2022

In maart riep Stad Zottegem haar inwoners op om de klimaatuitdagingen in Zottegem aan te pakken. De stad maakte daarvoor 10 000 euro vrij. Na de jurybeoordeling zitten er zes projecten in de laatste fase: de stemronde waarbij iedereen mag stemmen op zijn favoriet idee. De stem van de Zottegemnaar telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. Stemmen kan nog tot 15 juni via Zottegem.be/burgerbudgetklimaat. 

Nieuwe uitbater gezocht voor cultuurcafé De Foyer

8 jun 2022

We zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé ‘De Foyer’ dat verbonden is aan CC Zoetegem. Interesse? Kandidaten kunnen tot uiterlijk dinsdag 28 juni een concreet concessievoorstel indienen.

UiT in Zottegem

Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory