Aanvragen, meldingen en e-loket


Wil u een aanvraag indienen, een probleem melden of wenst u gebruik te maken van het e-loket? Dat kan hier.

Over Zottegem en haar bestuur


Alles over de troeven en de rijke geschiedenis van de stad, haar bestuur en hoe u zelf uw steentje kunt bijdragen.

Burgerzaken


Documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger, zowel voor Belgen als niet-Belgen.

Economie en werken


Alles over werken in en voor de stad Zottegem, financiële hulpverlening en de stedelijke belastingen en retributies.

Cultuur, sport en vrije tijd


De stad zet stevig in op cultuur en vrije tijd: sport, jeugd, de bibliotheek, CC Zoetegem, erfgoed, evenementen en toerisme.

Welzijn en onderwijs


Zottegem heeft een ruim aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren. Onderwijs en sociale dienstverlening krijgen alle aandacht.

Natuur en milieu


Samen maken we van Zottegem een groene, afvalarme en duurzame stad, met aandacht voor het milieu en de open ruimte.

Wonen en (ver)bouwen


Alles over bouwen en verbouwen, maatregelen tegen leegstand en hoe de stad Zottegem er de komende jaren zal uitzien.

Mobiliteit en openbare werken


Een leefbare stad is een verkeersvriendelijke stad die streeft naar veiligheid en een duurzame mobiliteit.

 

Nieuws

Vacature jobstudent redders

23 uur geleden

Als redder kan je vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico’s en sta je in voor de directe veiligheid van de zwemmers en de zwembadbezoekers. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van procedures en reglementen. Daarnaast hou je de hygiënische eisen in en rond het zwembad op peil en controleer je de waterkwaliteit. 

Audioverslag raden 16 en 17 december 2019

3 weken geleden, januari 8, 2020 om 10:56

U kunt vanaf nu het audioverslag van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 en 17 december 2019 beluisteren.

Vakantieaanbod 2020

december 13, 2019 om 11:55

  Stad Zottegem ontwierp een brochure met alle vakantieactiviteiten die georganiseerd worden in 2020. Klik hier om de brochure te bekijken.

De koninklijke rederijkerskamer ‘De Suyghelingen van Polus’ organiseert een poëziewedstrijd

december 5, 2019 om 10:05

Vrij algemeen kunnen rederijkerskamers beschouwd worden als cultuurdragers onder de stedelijke burgerij , zoals ze zich van bij hun ontstaan ook beschouwden . In de Nederlanden kenden ze hun eerste bloei in de Bourgondische gewesten vanaf de 15e eeuw . Vooral in dichtvorm gaven de rederijkers lucht aan vrome , zotte en amoureuze ontboezemingen .

Commissie Financiën op donderdag 12 december 2019

december 5, 2019 om 9:40

De Commissie Financiën gaat door op donderdag 12 december 2019 om 20 uur in zaal Noorderlicht, 4de verdieping, Gustaaf Schockaertstraat 7.

Ambitieus meerjarenbudget klaar: verder bouwen aan een veilig, aangenaam, levendig en aantrekkelijk Zottegem.

december 2, 2019 om 9:31

Het stadsbestuur van Zottegem heeft zijn huiswerk voor de komende meerjarenplanning klaar. Na heel wat hard werk, maar in een zeer constructieve en open sfeer tussen de coalitiepartners en in nauwe samenwerking met de administratie, zijn we verheugd het "Meerjarenplan 2020-2025: We zijn allemaal van Zottegem” voor te leggen.

Zottegem ontwikkelt visie op eigen patrimonium

november 29, 2019 om 9:04

Stad Zottegem heeft heel wat gebouwen, het ene energiezuiniger dan het andere. Om de gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapt het gemeentebestuur in het gratis opleidings- en begeleidingstraject, SURE2050.  

UiT in Zottegem

Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory