Aanvragen, meldingen en e-loket


Wil u een aanvraag indienen, een probleem melden of wenst u gebruik te maken van het e-loket? Dat kan hier.

Over Zottegem en haar bestuur


Alles over de troeven en de rijke geschiedenis van de stad, haar bestuur en hoe u zelf uw steentje kunt bijdragen.

Burgerzaken


Documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger, zowel voor Belgen als niet-Belgen.

Economie en werken


Alles over werken in en voor de stad Zottegem, financiële hulpverlening en de stedelijke belastingen en retributies.

Cultuur, sport en vrije tijd


De stad zet stevig in op cultuur en vrije tijd: sport, jeugd, de bibliotheek, CC Zoetegem, erfgoed, evenementen en toerisme.

Welzijn en onderwijs


Zottegem heeft een ruim aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren. Onderwijs en sociale dienstverlening krijgen alle aandacht.

Natuur en milieu


Samen maken we van Zottegem een groene, afvalarme en duurzame stad, met aandacht voor het milieu en de open ruimte.

Wonen en (ver)bouwen


Alles over bouwen en verbouwen, maatregelen tegen leegstand en hoe de stad Zottegem er de komende jaren zal uitzien.

Mobiliteit en openbare werken


Een leefbare stad is een verkeersvriendelijke stad die streeft naar veiligheid en een duurzame mobiliteit.

 

Nieuws

De koninklijke rederijkerskamer ‘De Suyghelingen van Polus’ organiseert een poëziewedstrijd

6 dagen geleden, december 5, 2019 om 10:05

Vrij algemeen kunnen rederijkerskamers beschouwd worden als cultuurdragers onder de stedelijke burgerij , zoals ze zich van bij hun ontstaan ook beschouwden . In de Nederlanden kenden ze hun eerste bloei in de Bourgondische gewesten vanaf de 15e eeuw . Vooral in dichtvorm gaven de rederijkers lucht aan vrome , zotte en amoureuze ontboezemingen .

Commissie Financiën op donderdag 12 december 2019

6 dagen geleden, december 5, 2019 om 9:40

De Commissie Financiën gaat door op donderdag 12 december 2019 om 20 uur in zaal Noorderlicht, 4de verdieping, Gustaaf Schockaertstraat 7.

Vacatures jobstudenten/monitoren voor de sportkampen voor de krokus- en paasvakantie 2020

2 weken geleden, december 3, 2019 om 15:52

De Stad Zottegem gaat over tot de aanwerving van jobstudenten/monitoren voor de sportkampen tijdens de krokusvakantie en paasvakantie 2020.

Ambitieus meerjarenbudget klaar: verder bouwen aan een veilig, aangenaam, levendig en aantrekkelijk Zottegem.

2 weken geleden, december 2, 2019 om 9:31

Het stadsbestuur van Zottegem heeft zijn huiswerk voor de komende meerjarenplanning klaar. Na heel wat hard werk, maar in een zeer constructieve en open sfeer tussen de coalitiepartners en in nauwe samenwerking met de administratie, zijn we verheugd het "Meerjarenplan 2020-2025: We zijn allemaal van Zottegem” voor te leggen.

Zottegem ontwikkelt visie op eigen patrimonium

2 weken geleden, november 29, 2019 om 9:04

Stad Zottegem heeft heel wat gebouwen, het ene energiezuiniger dan het andere. Om de gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapt het gemeentebestuur in het gratis opleidings- en begeleidingstraject, SURE2050.  

Betaal minder voor groene stroom

3 weken geleden, november 25, 2019 om 8:21

Besparen op je energiefactuur en tegelijk je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe mee met de groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan gratis en vrijblijvend vanaf 2 december en vóór 4 februari. 

 

Audioverslag gemeenteraad 18 november 2019

3 weken geleden, november 22, 2019 om 13:43

U kunt vanaf nu het audioverslag van de gemeenteraad van 18 november 2019 beluisteren.

UiT in Zottegem

Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory