Natuur en milieu

Afval en composteren

Een goed afvalbeheer zorgt voor een leefbare stad: van sorteren tot huisvuilophaling en composteren.

Bijenroutes

In elke Zottegemse deelgemeente staat een bijenhotel waaraan een wandelroute en zoektocht gekoppeld is.

Klimaatgezond Zottegem

Zottegem is met het Klimaatgezond project een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten.

Landschapsbeheerplannen

Landschapsbeheerplannen vormen een handig werkinstrument voor beheerders van natuurterreinen en landschappen in onze regio.

Masterplan openbare verlichting

Met dit masterplan streven het stadsbestuur en Eandis naar een energiezuinige en uniforme openbare verlichting in Zottegem.

Parken en groen

Groen en natuur zorgen voor een leefbare en gezonde stad. Elke inwoner draagt zijn verantwoordelijkheid.

Premies en subsidies

Stad Zottegem ondersteunt burgers bij natuur- en milieuvriendelijke investeringen aan de hand van premies en subsidies. Een overzicht vind je hier.

Sterilisatie van zwerfkatten

Sterilisatie en castratie zijn de beste en meest diervriendelijke oplossing om eventuele overlast van zwerfkatten in onze stad tegen te gaan.

Verdelging van ongedierte

Het stadsbestuur gaat samen met de inwoners van de stad de strijd aan tegen ongedierte. Hier vindt u alvast enkele preventieve tips.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory