Publicaties


Aanbestedingen

Bekijk hier de aanbestedingen waarbij de stad Zottegem bekendmaakt dat ze een opdracht wil laten uitvoeren.

Adviesraden

Wilt u mee bouwen aan de toekomst van Zottegem? Dat kan via verschillende gemeentelijke adviesraden en beheersorganen.

Beleidsplannen

De beleidsverklaring, een financieel meerjarenplan. Uw stadsbestuur gaat niet over één nacht ijs en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de stad.

Infoblad

Driemaandelijks geeft Stad Zottegem een infoblad uit met 64 pagina's over het reilen en zeilen in uw stad. Herlees hier de laatste edities.

Landschapsbeheerplannen

Landschapsbeheerplannen vormen een handig werkinstrument voor beheerders van natuurterreinen en landschappen in onze regio.

Nieuws

De stad Zottegem speelt kort op de bal. We houden u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Nieuws heet van de naald leest u hier.

Notulen en agenda's

Bekijk hier de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad en de agenda's van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Openbare onderzoeken

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken, die u als inwoner de kans geven om opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Perslijst

De contactgegevens van de (plaatselijke) persmedewerkers en van een aantal lokale sociale mediaplatformen lijsten we hier op.

Reglementen

Naast verkeersreglementen, politiereglementen en GAS-boetes legt de gemeenteraad ook de belastingen en retributies vast.

 

© 2017 Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory