Publicaties


Aanbestedingen

Bekijk hier de aanbestedingen waarbij de stad Zottegem bekendmaakt dat ze een opdracht wil laten uitvoeren.

Adviesraden

Wilt u mee bouwen aan de toekomst van Zottegem? Dat kan via verschillende gemeentelijke adviesraden en beheersorganen.

Beleidsrapporten

De beleidsverklaring, een financieel meerjarenplan. Uw stadsbestuur gaat niet over één nacht ijs en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de stad.

Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie wordt de haalbaarheid van een beleid of project geanalyseerd.

Infoblad

Driemaandelijks geeft Stad Zottegem een infoblad uit met 64 pagina's over het reilen en zeilen in uw stad. Herlees hier de laatste edities.

Nieuws

De stad Zottegem speelt kort op de bal. We houden u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Nieuws heet van de naald leest u hier.

Notulen en agenda's

Bekijk hier de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad en de agenda's van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Openbare onderzoeken

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken, die u als inwoner de kans geven om opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Perslijst

De contactgegevens van de (plaatselijke) persmedewerkers en van een aantal lokale sociale mediaplatformen lijsten we hier op.

Reglementen

Naast verkeersreglementen, politiereglementen en GAS-boetes legt de gemeenteraad ook de belastingen en retributies vast.

Vergunningen en meldingen

Een overzicht van de beslissingen over omgevingsvergunningen en aktenames van stedenbouwkundige en milieumeldingen.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory