Economie en werken


Belastingen en retributies

De gemeenteraad legt de belastingen en retributies vast die in de stad geïnd worden. Het verschil tussen beide en een overzicht vindt u hier.

Financieel meerjarenplan 2014-2019

Net zoals in de meeste steden en gemeenten, was het opstellen van het meerjarenplan 2014 -2019 ook in Zottegem geen makkelijke oefening

Financiële hulpverlening

Wie het financieel even moeilijk heeft, kan terecht bij het Sociaal Huis. Er wordt op verschillende manieren hulp geboden.

Personenbelasting

Voor inlichtingen inzake de invordering van verschuldigde sommen kunt u terecht in het lokale kantoor van de FOD Financiën.

Verkopen op een standplaats

Op zoek naar een standplaats op de wekelijkse markt of op de kermis? Wilt u hotdogs of ijsjes verkopen? Dan kunt u hier terecht.

Werken in Zottegem

Een overzicht van onze vacatures en stageplaatsen, meer uitleg over sociale tewerkstelling en alles over vrijwilligerswerk.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory