RUP Sanitary

Bij besluit van 22 maart 2021 heeft de gemeenteraad van de stad Zottegem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sanitary definitief vastgesteld en goedgekeurd. De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn.

Dit RUP treedt in werking 14 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Het plan bestaat uit:
  • Toelichtingsnota
  • Procesnota
  • Grafisch plan
  • Stedenbouwkundige voorschriften
 
Het RUP Sanitary ligt ter inzage bij de dienst Stedenbouw (op afspraak). 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory