Agenda's, notulen en lijstbesluiten

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de stads- en OCMW-diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering.

 

College

Het college neemt het dagelijks bestuur waar en staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang.

Politieraad

De politieraad is een politiek orgaan binnen de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.

 

Raad van bestuur AGB

Het autonoom gemeentebedrijf Zottegem is opgericht door de stad en is belast met het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. 

 

Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

 

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory