Hulp voor Oekraïne
Ontmoetingscentrum huren
Maak een afspraak

Aanvragen, meldingen en e-loket


Wil je een aanvraag of klacht indienen, een probleem melden of wens je gebruik te maken van het e-loket? Dat kan hier!

Burgerzaken


Documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger, zowel voor Belgen als niet-Belgen.

Over Zottegem en haar bestuur


Alles over de troeven en de rijke geschiedenis van de stad, haar bestuur en hoe je zelf jouw steentje kan bijdragen.

Economie en werken


Alles over werken in en voor de stad Zottegem, financiële hulpverlening en de stedelijke belastingen en retributies.

Cultuur, sport en vrije tijd


De stad zet stevig in op cultuur en vrije tijd: sport, jeugd, de bibliotheek, CC Zoetegem, erfgoed, evenementen en toerisme.

Welzijn en onderwijs


Zottegem heeft een ruim aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren. Onderwijs en sociale dienstverlening krijgen alle aandacht.

Natuur en milieu


Samen maken we van Zottegem een groene, afvalarme en duurzame stad, met aandacht voor het milieu en de open ruimte.

Wonen en (ver)bouwen


Alles over bouwen en verbouwen, maatregelen tegen leegstand en info over betaalbaar en kwalitatief wonen in Zottegem.

Mobiliteit en openbare werken


Een leefbare stad is een verkeersvriendelijke stad die streeft naar veiligheid en een duurzame mobiliteit.

 

Nieuws

Code rood voor brandgevaar in de natuur

11 aug 2022

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos schaalt voor haar natuur- en bosgebieden daarom op naar code rood in Vlaanderen. Vuur maken en roken is verboden.

Herstelwerken asfalt: Provinciebaan en Hundelgemsebaan

19 jul 2022

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 8 augustus 2022 met herstellingswerken in de Provinciebaan (N46) te Zottegem en de Hundelgemsebaan (N46) te Zwalm. Gedurende de duur van de werken (een tweetal weken) blijft de rijrichting van Zottegem richting Zwalm open voor het doorgaand verkeer. Voor het verkeer van de andere rijrichting wordt een gepaste omleiding voorzien. Alle info via www.wegenenverkeer.be/zottegem. 

Algemeen ontrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

18 jul 2022

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen geldt een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen. 

Gratis gezinsnamiddag op 21 juli

12 jul 2022

Op de nationale feestdag slaan Stad Zottegem en de Parkconcerten de handen in elkaar. Vanaf 12.00 uur wordt het Egmontpark omgetoverd tot een paradijs voor kinderen met randanimatie. Doorheen de dag worden bezoekers verwend met muzikale shows en als afsluiter het parkconcert van 50 Tinten Brijs. Alle activiteiten zijn gratis en na te lezen op Zottegem.be/21juliviering.

Actieplan tegen uitdroging Molenvijver Elene

7 jul 2022

Het stadsbestuur werkt aan een oplossing voor de problematiek van de Molenvijver in Elene. Door het dichtslibben van de vijver droogt hij uit en hebben de dieren geen water genoeg in droge periodes. Na advies van Agentschap Natuur en Bos is beslist om de volledige vijver te laten leegvissen. Intussen wordt gewerkt aan een structurele oplossing om de vijver te ontslibben en is een onderzoek van de waterbodem gepland voor augustus.

UiT in Zottegem

Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory