Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Voor ouders  /  Opvang  /  Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvangzibo HVK
Het Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO) is een door Kind en Gezin erkende dienst. We voorzien opvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Jouw kinderen ontdekken de leukste activiteiten of leven zich uit in vrij spel.

Tijdens het schooljaar is het ZIBO iedere woensdagnamiddag open. De kinderen worden met de schoolbus of het busje van het ZIBO naar de opvang gebracht. Ook op schoolvrije dagen verwelkomen we de kinderen graag. 

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag vangen we de jongste kleuters op in ’t Droomwolkje. Kinderen komen er terecht in een warme en geborgen sfeer. De kinderen worden na het middagmaal opgehaald aan school. Na een drukke voormiddag op school doen ze een middagdutje. Nadien mogen ze samen spelen en krijgen ze een lekker vieruurtje. 

Tijdens de schoolvakanties ontdekken kinderen de leukste activiteiten rond verschillende thema's. De kinderen zijn elke werkdag welkom. Er wordt voorrang gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar die in Zottegem wonen. Op alle andere openingsmomenten gelden deze voorrangsregels niet. 
 
Tijdens de vakantieperiodes vermijden we opvang in grote groepen. De kinderen worden opgedeeld in groepen van maximaal veertien kinderen op basis van hun leeftijd. Elke groep maakt gebruik van een eigen lokaal en spelmateriaal. De groepen worden aangeduid met een kleur:    
 • Gele groep: 2,5 tot 3 jaar    
 • Rode groep: 4 tot 5 jaar     
 • Blauwe groep: 5 tot 6 jaar    
 • Groene groep: +6-jarigen  

Wanneer?

Tijdens het schooljaar:
 • Op woensdagnamiddag: vanaf de sluiting van de scholen tot 18.30 u.
 • Op de meeste schoolvrije dagen: 7.00 - 18.30 u.
 • Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag: na het middagmaal tot 18.30 u. ('t Droomwolkje)
Tijdens de schoolvakanties:
 • Elke werkdag: 7.00 - 18.30 u.

Kostprijs

De ouderbijdrage is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in ZIBO. Op schoolvrije dagen, vakanties en woensdagnamiddag wordt een vaste prijs gehanteerd per dagdeel (1/3 dag, 1/2 dag of volledige dag). Voor het busvervoer wordt 1 EUR extra aangerekend. ZIBO bezorgt jaarlijks een fiscaal attest.

Het sociaal tarief (50% van de kostprijs) wordt aangevraagd via de coördinator van het ZIBO. Indien twee of meer kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn, wordt een korting van 25% toegepast.

De tarieven:
 • voor 1/3 dag of minder dan 3 uur opvang: 4 EUR 
 • voor een halve dag opvang of tussen 3 en 6 uur opvang: 5,5 EUR
 • voor een volle dag opvang of meer dan 6 uur opvang: 11 EUR
 • voor het dommelklasje: 3,50 EUR (inclusief vervoer en vieruurtje)

Inschrijven

Schrijf je hier in voor ZIBO