Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Onderwijs  /  Aanmelden en inschrijven basisscholen Zottegem  /  Centraal aanmeldingssysteem

29 nov 2023

Centraal aanmeldingssysteem


Bij stad Zottegem werken zes basisscholen (kleuter- en lager onderwijs) met één centraal aanmeldingssysteem. Zo laat jij online weten in welke school je jouw kind het liefste wil inschrijven. Binnenkort kan je via onderstaande knop digitaal aanmelden. 

Online aanmeldingssysteem


Wil je graag inschrijven voor een school die niet werkt met het aanmeldingssysteem? Maak dan een afspraak met de school.

Deelnemende scholen aanmeldingssysteem


Wie moet aanmelden voor schooljaar '24 - '25? 

 Kinderen geboren in 2022

Alle kinderen, dus ook de kinderen die pas in september 2025 starten.

 Kinderen geboren voor 2022

Alle kinderen die een (nieuw) plekje zoeken in een basisschool.

Let op! Kinderen geboren in 2023 en later, kunnen nog niet aangemeld worden!

Stappen

wandelschoenen-(2)-qPezZ1

Aanmelden

Je meldt jouw kind binnenkort op deze pagina aan. Je ontvangt nadien een bevestiging van jouw aanmelding. 

2-nIfDt2

E-mail

Na de aanmelding, krijg je een e-mail met inschrijvingsticket als er een plaatsje beschikbaar is. Zo schrijf je jouw kind in. 

3-a0KVJ3

Inschrijven

Je maakt een afspraak met de school om jouw kind op school in te schrijven. 

Tijdslijn

 Broers en zussen en kinderen van personeel dienen aan te melden tussen 8 januari en 9 februari! 

Aanmelden - 27 februari tot 19 maart

Aanmeldingen gebeurt binnenkort op deze pagina. Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een plaats in één van de Zottegemse basisscholen wil.

Tips

  1. Ontdek op deze pagina binnenkort alle vrije plaatsen per school en op de websites van de scholen zelf. Zijn er geen vrije plaatsen meer? Meld je dan toch aan, zo krijg je een plekje op de wachtlijst.
  2. Duid verschillende favoriete scholen aan. Begin met je eerste keuze, maak ook een tweede, een derde ... keuze. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet.
  3. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is een bewijs dat je aangemeld bent, dit betekent nog niet dat je ingeschreven bent. Heb je niets ontvangen? Kijk zeker ook bij jouw ongewenste e-mails (spam).
  4. Problemen met aanmelden? Contacteer de dienst Flankerend Onderwijs via flankerendonderwijs@zottegem.be

Tips: 

Volgende criteria bepalen de volgorde van wie een aanmeldingsticket krijgt:
  • Schoolkeuze (eerste, tweede, derde... keuze),
  • Afstand van het adres (domicilie- of werkadres van de ouders) van de leerling tot aan de school,
  • Bij ex aequo’s (zelfde schoolkeuze, zelfde afstand) wordt toeval toegepast (de computer kiest ad random).

De kinderen worden binnen deze criteria als volgt geordend:

  • De broers en zussen of kinderen van personeelsleden
  • De andere kinderen

Krijg je aanmeldingsticket - 19 april

Uiterlijk 19 april 2024 verstuurt het systeem een e-mail naar alle ouders. Als er plaats is, krijg je een aanmeldingsticket van de school uit je voorkeurslijst. Je kind is daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven.

Inschrijven - 22 april tot 13 mei

Ga van 22 april tot en met 13 mei 2024 met je aanmeldingsticket naar de toegewezen school. Je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving. Iedereen met een ticket heeft een plaats. Breng de Kids-ID, een verblijfskaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds mee. Contacteer de school om een afspraak te maken.

Inschrijven vrije plaatsen - vanaf 25 mei

Ga je met jouw aanmeldingsticket niet naar de toegewezen school in de periode tussen 22 april en 13 mei 2024? Dan vervalt jouw ticket. Je gereserveerde plaats komt dan vrij voor een kind op de wachtlijst.

Is je kind niet aangemeld uiterlijk 19 maart? Of was er geen plaats meer in één van je voorkeursscholen? Dan kan je vanaf 25 mei 2024 inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

tijdslijn_inschrijven-basisonderwijs-(2)-4EArt1