Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Dementievriendelijk Zottegem  /  Herinneringswandeling


Herinneringswandeling


Een herinneringswandeling is een wandeling waarbij mensen herinneringen van vroeger kunnen ophalen, samen met een wandelpartner. Tijdens de wandeling worden de zintuigen geprikkeld door de omgeving. De wandeling is ontworpen door twee bachelorstudenten ergotherapie van de Hogeschool Gent, op basis van gesprekken met bewoners met dementie die verblijven in het WZC Egmont, WZC De Bron en WZC De Vlamme. Aan de hand van oude foto’s werden herinneringen met bewoners opgehaald. In de brochure werden verschillende citaten van personen met dementie verwerkt.

De herinneringswandeling is ontworpen in het bijzonder voor personen met dementie en mensen uit hun omgeving. Het doel van de wandeling is nl. ontmoetingskansen voor personen met dementie en hun omgeving creëren en personen met dementie meer betrekken in de samenleving. Door herinneringen op te halen en de zintuigen te prikkelen wordt een beroep gedaan op de nog aanwezige mogelijkheden van personen met dementie. Verder wordt door de wandeling beweging op een leuke manier gestimuleerd, wat vele positieve effecten heeft op de cognitie, stemming en fysieke conditie.

De herinneringswandeling kan echter ook interessant zijn voor inwoners die nog nooit dementie van dichtbij meemaakten of voor wie dementie een 'ver van mijn bed show' is/lijkt. Via de wandeling lopen inwoners langs verschillende gebouwen en plaatsen die een unieke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Zottegem en leren zij Zottegem ook wat beter kennen. In de brochure staat ook meer info over dementie, enkele belangrijke cijfers, tips om te communiceren met personen met dementie, enz. Dit om inwoners te stimuleren om over dementie te praten en het taboe dat erop rust te doorbreken.

Download de wandeling hieronder of haal hem op op de Dienst Toerisme op de Markt!