Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Over Zottegem  /  Egmontkasteel gaat virtueel

Egmontkasteel gaat virtueel


Het stadsbestuur heeft beslist om in het Kasteel van Egmont een digitaal Tijdsvenster (een interactief verhalensysteem) te installeren dat de geschiedenis van het kasteel en van de stad in al zijn aspecten vertelt. Het Tijdsvenster heeft voor onze stad, die zich van langs om meer als Egmontstad profileert, uiteraard ook een grote toeristische meerwaarde.

Een belangrijk aspect van het Tijdsvenster is het gebruik van virtuele 3D reconstructies van historische gebouwen en landschappen.  Deze reconstructies worden op correcte manier gemaakt vanuit alle beschikbare wetenschappelijke informatie zoals historische teksten en tekeningen, archeologische vondsten of bouwhistorische informatie.
 
Egmontkasteel virtueel
Visualisatie van het Egmontkasteel in 1640 met Zottegem op de achtergrond (beeld: Visual Dimension bvba)

In het beeld hierboven zie je het Egmontkasteel met op de achtergrond de heuvel waarop Zottegem werd ingeplant in de 13de eeuw, de huidige Heldenlaan is zichtbaar als de brede dreef van het kasteel naar de kerk.
 
Egmontkasteel virtueel_2
Het Egmontkasteel in het landschap (beeld: Visual Dimension bvba)

Het verhaal van deze reconstructies, met andere woorden hoe het Tijdsvenster en zijn inhoud tot stand komt, kunt u volgen op de blog http://egmontkasteelherleeft.wordpress.com.

Tegelijk kunt u de rijke geschiedenis van het kasteel en van de stad ontdekken.