Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur  /  Gemeenteraad

Gemeenteraad


De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid van Zottegem. Het is het wetgevende orgaan van de stad (te vergelijken met het parlement), en bespreekt en neemt besluiten over alles wat van gemeentelijk belang is.
 
Het aantal raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. De gemeenteraad van Zottegem bestaat uit 29 leden, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen. De gemeenteraadsleden zijn ook automatisch de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).
 
De gemeenteraad komt 10 keer per kalenderjaar samen, onder leiding van de voorzitter. De zittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Enkel als er over personen gesproken wordt, vergadert de gemeenteraad in geheime zitting.

Bekendmakingen gemeenteraad

Audioverslagen gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad