Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Adviesraden  /  Dierenwelzijnsraad

Dierenwelzijnsraad


Contactgegevens

Dienst Dierenwelzijn Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 13

Samenstelling

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn over het belang van een diervriendelijk beleid. Ook stad Zottegem neemt het voortouw voor meer dierenwelzijn en gaat in september 2020 van start met een gloednieuwe Dierenwelzijnsraad. Deze raad zal het stadsbestuur adviseren over initiatieven die het welzijn van dieren bevorderen en signaleren waar dierenwelzijn in het gedrang komt. Ook zal de Dierenwelzijnsraad acties op poten zetten ter preventie en hulp van dieren in nood zoals bijvoorbeeld de opstart van een Zottegems meldpunt voor dierenmishandeling.
 
De Dierenwelzijnsraad zal een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn en het opzetten van concrete initiatieven ter bescherming van dieren. Binnen de raad kunnen dierenorganisaties en geëngageerde Zottegemnaren hun kennis bundelen, plannen aftoetsen en ideeën uitwerken.


Verslagen adviesraad