Vergunning sportevent op de weg

Organiseert u een wielerwedstrijd, een wielertoeristentocht, een mountainbiketocht, een veldtoertocht of een jogging, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Op 1 januari 2020 gaat het nieuwe K.B. betreffende wielerwedstrijden in voege met uitzondering van de bepalingen i.v.m. de alle terrein wedstrijden, die reeds op 1 september 2019 in werking getreden zijn. Het volledige K.B. van 28 juni 2019 en de omzendbrief vindt u terug onder downloads.
 
Voor elke wielerwedstrijd in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement (zowel op gesloten omloop, als open omloop en een wedstrijd in lijn) dient u een nieuw procedure te volgen. 
 
Voor alle recreatieve evenementen zonder tijdsopname en/of klassement (wielertoeristentocht, mountainbiketocht, veldtoertocht of jogging) op de openbare weg blijft de procedure van aanvragen ongewijzigd.
 
De link naar de aanvraagformulieren vindt u onderaan terug. 

Competitieve wielerwedstrijd

Dien uw aanvraag minimum 14 weken in voor de wedstrijd bij iedere gevoegde burgemeester, bij voorkeur digitaal. Bij wedstrijden in lijn dient de aanvraag digitaal ingediend te worden.

Vergunningsaanvragen die niet binnen deze termijn ingediend zijn, zijn niet ontvankelijk.

Om een vergunning aan te vragen, moet u ons één exemplaar van elk van deze documenten bezorgen:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met alle info zoals opgesomd in het K.B. van 28/06/2019
 • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
 • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar  sportdienst@zottegem.be);
 • Ten laatste  8 weken voor de wedstrijd dient de organisator een bewijs van verzekering voor te leggen aan elke bevoegde Burgemeester
Bezorg ons uw aanvraag gericht aan de burgemeester:

 • bij voorkeur via e-mail: sportdienst@zottegem.be  
 • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
 • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs

Wielertoeristen-, moutainbike, of veldtoertocht of jogging: 

Om een vergunning aan te vragen, moet u ons één exemplaar van elk van deze documenten bezorgen:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een opsomming van alle straten van het parcours;
 • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
 • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar  sportdienst@zottegem.be);
 • een kopie van het verzekeringsbewijs wanneer het om een inrichting (vertrek in Zottegem) gaat.
Bezorg ons uw aanvraag gericht aan de burgemeester:

 • bij voorkeur via e-mail: sportdienst@zottegem.be  
 • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
 • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs
Dien uw aanvraag minstens drie maanden 14 weken voor de datum van het sportevenement in. Laattijdige aanvragen worden geweigerd. 
 

Gerelateerde pagina's

Aanvragen

Wil je een evenement organiseren? Een subsidie of gebruik van stedelijke infrastructuur aanvragen? Download hier het correcte aanvraagformulier.Sportdienst

Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09 364 53 20

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory