Home  /  Cultuur, sport en vrije tijd  /  Erfgoed en musea  /  Centrum voor Streekgeschiedenis

Centrum voor Streekgeschiedenis


Het Centrum voor Streekgeschiedenis is een documentatiedienst waar het cultureel erfgoed van onze streek verzameld en ontsloten wordt. Het is de erfenis van onze voorouders, hun verhalen, hun taal, hun gebruiken.
Dit erfgoed heeft een plaatselijke streekwaarde en vormt het geheugen van onze stad. Het leert ons de bevolking en onze eigen streek beter kennen: de mensen, de handel, de bedrijven, de horeca, de welvaart, het verenigingsleven, het culturele leven, de scholen, de politieke achtergronden …
 
Onze erfgoedcollectie bestaat uit 2 grote delen.

Enerzijds is er de documentatieafdeling, die voornamelijk gevormd wordt door schenkingen van personen, families, verenigingen, bedrijven en organisaties:
 • Foto’s en prentbriefkaarten vanaf begin vorige eeuw
 • Affiches vanaf 1862
 • Verkiezingsdrukwerk vanaf 1936
 • Het weekblad De Beiaard vanaf 1967
 • Een collectie kaarten, met kopergravures uit de 17e eeuw, de ferraris-kaarten uit de 18e eeuw, de popp-kaarten uit de 19e eeuw, en heel wat recentere topografische kaarten over onze streek
 • Persmappen
 • Documentatiemappen met brochures, folders, pamfletten, programmaboekjes
 • Privéarchief van personen, verenigingen, organisaties, bedrijven en handelszaken
 • De Parochieregisters (vanaf 1589 tot 1810) en de Registers van Burgerlijke Stand (van 1796 tot 1900) van de elf Zottegemse deelgemeenten
 • De 10-jaarlijkse tafels en al de akten zijn gedigitaliseerd en kunnen worden afgeprint
 • Een collectie doodsbrieven en –prentjes (±) 13.000 stuks

Anderzijds is er de bibliotheek, die het opzoekingswerk ondersteunt en meer dan 7.000 publicaties en naslagwerken over onze streek bevat. Een mooie reeks geschied- en heemkundige tijdschriften vullen deze collectie aan.

De publicaties en documenten zijn gratis te raadplegen. Er wordt geen materiaal uitgeleend, kopies (analoog of digitaal) kunnen (tegen betaling) ter plaatse genomen worden.

Oproep
Wij zorgen voor het behoud en het beheer van ons cultureel erfgoed en moedigen de inwoners en verenigingen van onze stad aan om er bewust mee om te gaan.
Laat geen archief verloren gaan! Archieven van personen, verenigingen, bedrijven of handelszaken, foto’s, postkaarten, filmmateriaal, affiches, folders, brochures, doodsbrieven en -prentjes … Het is allemaal welkom in het Centrum voor Streekgeschiedenis.
Het wordt er zorgvuldig bewaard, gecatalogiseerd en achteraf ter beschikking gesteld voor wie het wil raadplegen. U kunt ons dit schenken, maar uiteraard ook in bruikleen geven. Wij kopiëren of digitaliseren dan uw stukken, waarna ze zorgvuldig terugbezorgd worden.

Catalogi
Begin 2016 werd het samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) opgericht. Onder Downloads vindt u de desbetreffende besluiten van de Gemeenteraad terug.