Aanvragen

U kunt de ingevulde formulieren persoonlijk, via post of via e-mail terugbezorgen aan de bevoegde dienst.
Titel Bevoegde dienst Document
Aanvraag drankvergunning Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag etalage koopwaren Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag evenement Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag inname openbare weg Magazijn Download formulier Editeer
Aanvraag signalisatievergunning Magazijn Download formulier Editeer
Aanvraag subsidie buurtfeest Cultuur Download formulier Editeer
Aanvraag subsidie individuele kadervorming Jeugddienst Download formulier Editeer
Aanvraag subsidie jubilerende vereniging Cultuur Download formulier Editeer
Aanvraag subsidie lokale vereniging gebruik stedelijke infrastructuur Cultuur Download formulier Editeer
Aanvraag subsidie Cultuur Download formulier Editeer
Aanvraag terras Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag tijdelijke publiciteit of bewegwijzering Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag tot gebruik fuifzaal Jeugddienst Download formulier Editeer
Aanvraag tot gebruik materiaal uitleendienst jeugddienst Jeugddienst Download formulier Editeer
Aanvraag tot gebruik speelpleinlokaal Hemelrijk Jeugddienst Download formulier Editeer
Aanvraag tot gebruik stedelijk ontmoetingscentrum Secretariaat Download formulier Editeer
Aanvraag tot gebruik stedelijke sportaccommodatie of festivalweide Sportdienst Download formulier Editeer
Aanvraag tot huisaansluiting op het rioleringsnet Ruimtelijke ordening Download formulier Editeer
Inschrijving infoavond detailhandelsplan Wonen Download formulier Editeer
Inschrijving kerstmarkt 10 en 17 december 2017 Secretariaat Download formulier Editeer
Inschrijving kerstmarkt 8 tot 30 december 2017 Secretariaat Download formulier Editeer
Inschrijving zwemactiviteiten Sportdienst Download formulier Editeer
 

© 2017 Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory