Update corona/COVID-19 virus

26.03.2020 - 14.30 uur: De evolutie van de verspreiding van het Coronavirus wordt dagelijks geëvalueerd. De overheid heeft zijn maatregelen verder verscherpt. De eerder getroffen maatregelen blijven ook nog steeds van kracht en dit tot minstens 5 april.

Maatregelen & richtlijnen

Alle richtlijnen kan je hier terugvinden. Daarnaast is het nummer 0800 14 689 opgericht, dat elke dag bereikbaar is van 8 tot 20 uur om vragen van burgers te beantwoorden. 

Onderaan deze pagina kan je ook een overzicht terugvinden met veelgestelde vragen & verduidelijkingen over de maatregelen. 

In het kader hiervan wordt de stedelijke infrastructuur van stad Zottegem gesloten vanaf vrijdag 13 maart tot en met 19 april:

 • de Openbare Bibliotheek (Kasteel van Egmont 1)
 • de Academie voor Muziek, Woord en Dans (Firmin Bogaertstraat 12)
 • de Academie voor Beeldende Kunsten (Trapstraat 45)
 • het Jeugdhuis De Muze (Beislovenstraat 4)
 • het CC Zoetegem (Hospitaalstraat 18)
 • Feestzaal Bevegemse Vijvers (Bevegemse Vijvers 1)
 • Fuifzaal (Bevegemse Vijvers 1)
 • De Stedelijke Ontmoetingscentra (Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen, Velzeke, Godveerdegem, Sint-Maria-Oudenhove, Leeuwergem, Grotenberge, Oombergen, ’t Hemelrijk, cafetaria Erwetegem en chalet en kantine sportstadion)
 • Sportzaal Helios (Kazernstraat)
 • Sportzaal Erwetegem (Smissenhoek 109)
 • Sportzaal (Bevegemse Vijvers 1)
 • Zwembad (Bevegemse Vijvers 1)
 • ZIBOtheek (Kloosterstraat 40)
 • Twinkeltje (Kloosterstraat 40)
 • Centrum voor Streekgeschiedenis (Markt 1)
 • Toerisme Zottegem (Markt 1)
 • Museum voor Folklore (Grotenbergestraat 162)
 • het Lokaal Dienstencentrum (Deinsbekestraat 23)
 • Buitenspeeltuinen

Door de sluiting van deze infrastructuren worden alle bijhorende activiteiten zoals culturele voorstellingen, sportkampen, grabbelpassen, speelpleinwerking, tentoonstellingen,… gedurende deze periode geannuleerd of uitgesteld.

Voor de Woonzorgcentra en Dagverzorgingscentra gelden de maatregelen opgelegd door de Vlaamse overheid. Gedurende deze tijdelijke sluiting wordt enkel bezoek door geregistreerde mantelzorgers toegestaan. 

Gelieve er rekening mee te houden dat deze ten alle tijden verlengd of uitgebreid kunnen worden. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd. We doen beroep op de inwoners en hun gezonde burgerzin om iedereen in de maatschappij zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken de gebruikelijke hygiënemaatregelen strikt na te leven.

Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld. Alle updates kan u vinden via www.zottegem.be/corona.

Aangepaste werking stadsdiensten

Vanaf dinsdag 17 maart voorziet de stad enkel de meest noodzakelijke dienstverlening. Concreet betekent dit dat alle administratieve diensten de deuren sluiten. Enkel de dienst Burgerzaken en het Sociaal Huis werkt de komende tijd op afspraak. Om fysieke contacten te vermijden, vragen we om de communicatie zoveel mogelijk via e-mail of per telefoon te laten verlopen. 

Dienst Burgerzaken 

Attesten, formulieren of documenten nodig? Kijk dan eerst even via het elektronisch loket. Heel wat van deze documenten kan je namelijk van thuis uit online opvragen en dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Voor vragen kan je ook terecht op het algemeen e-mailadres burgerzaken@zottegem.be.

Vanaf nu is tevens mogelijk om via het e-loket een adreswijziging door te voeren. Let op, voor adreswijzigingen naar het buitenland dien je wel nog langs de dienst Burgerzaken te komen. Meer informatie kan je vinden op onze website onder de rubriek Burgerzaken.

Een (noodzakelijke) afspraak maken met één van de medewerkers van de dienst Burgerzaken kan alleen telefonisch gebeuren via het nummer 09 364 65 35 of 09 364 64 69 tijdens onderstaande openingsuren:

 • alle werkdagen van 9 tot 12 uur
 • woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
 • donderdagavond van 17 tot 19.30 uur
 • zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Sociaal Huis

Heb je een vraag over jouw dossier? Bel of mail jouw maatschappelijk werker.
Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom maar wel op afspraak.

Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer 09 364 57 50 en dit van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 19 uur.

Wanneer je langs komt op afspraak, volg de hygiënevoorschriften en hou minimum 1,5m afstand van andere personen. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden verzocht om thuis te blijven. Eventuele betalingen vragen we te voldoen door middel van bancontact. 

We vragen ook om jouw geduld: er zijn minder medewerkers dan gewoonlijk, maar we doen ons best om jou zo snel mogelijk te helpen.

Dienst inname openbare weg

De dienst 'Inname openbare weg' is tijdelijk gesloten.
Aanvragen voor parkeerverboden en vergunningen kunnen intussen aangevraagd:

 • Telefonisch: tijdens weekdagen van 9 tot 11.30 uur op 09 364 65 28
 •  Via e-mail: dirk.piro@zottegem.be
Dienst omgeving: termijnverlengingen 

 

De Vlaamse regering heeft ten gevolge van de coronacrisis op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
 • debeslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd(van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • debeslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60dagen;
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoeringvan een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen(35 + 30).

Betalend parkeren & terrasbelasting tijdelijk opgeschort

 Naar aanleiding van deze coronacrisis, heeft de stad ook een aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Zo wordt de terrasbelasting 2020 voor horecazaken geschrapt én wordt hetparkeren in Zottegem tijdelijk gratis gemaakt.

Schrapping terrasbelasting

De terrasbelasting die horecazaken betalen voor de inname van een deel van het openbaar domein, voor het plaatsen van een terras, wordt voor 2020 integraal geschrapt.

Cafés en restaurants zijn sinds 14 maart verplicht gesloten. Als stadsbestuur willen we hen een duwtje in de rug geven door deze belasting dit jaar te schrappen. Horecazaken die reeds betaald hebben, zullen het betaalde bedrag terug betaald krijgen.

Gratis parkeren

De stad Zottegem heeft beslist om het parkeren tijdelijk gratis te maken. De maatregel gaat onmiddellijk in en duurt al zeker tot en met 19 april. Intussen is het enkel de parkeerschijf op een zichtbare plaats neer te leggen.

Vele handelszaken zijn door de coronamaatregelen verplicht gesloten, maar er zijn ook nog zaken die open zijn.  Die moeten we voluit steunen. ‘Winkelhieren’ willen we echt in de verf zetten!

Deze maatregel zorgt er tevens voor dat mensen geen nodeloze afstanden moeten afleggen of moeten aanschuiven aan de parkeerautomaten en deze moeten aanraken. Daarnaast kunnen professionele hulpverleners ook onbeperkt parkeren tijdens het verzorgen van hun patiënten.

Het stadsbestuur vraagt wel uitdrukkelijk om de centrum-parkeerplaatsen niet te gaan gebruiken voor lang parkeren. Bewoners van het stadscentrum die beschikken over een eigen garage of standplaats voor hun wagen of een bewonerskaart in de aanpalende straten, vragen we dus met aandrang om de openbare parkeerplaatsen in het handelscentrum niet nodeloos te bezetten. 

Foutparkeren is zoals altijd niet toegestaan en zal beboet worden. Zo is parkeren op het voet- of fietspad of op parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of bewoners nog steeds een overtreding. Dit geldt ook voor overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

Natuurlijk blijft de stad ook nog steeds bereikbaar met de fiets én je krijgt meteen ook je dagelijkse portie beweging!

Aanpassing dienstverlening ILvA

Ook de dienstverlening van ILvA ondervindt hinder door de genomen maatregelen. Meer info op de website van ILvA.

Huisartsenkring/ huisartsenwachtpost Panacea

Huisartsenkring en wachtpost Panacea is eveneens genoodzaakt zijn werking te herzien.  

‼️Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken en de eigen huisartsen maximaal te beschermen, richten de huisartsen in onze regio een centraal triagepunt PANACEA op. Dit triagepunt bevindt zich in het AZ St. Elisabeth Zottegem en is enkel toegankelijk na verwijzing door huisarts. 

Ook hun wachtdienst is onderhevig aan wijzigingen tijdens deze coronacrisis. De laatste informatie is steeds op hun website terug te vinden. 

Hoe psychisch gezond blijven tijdens deze maatregelen rond het coronavirus?

Werking Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Team Drugpreventie en -begeleiding van CG Zuid-Oost Vlaanderen ondersteunt, binnen de huidige context van voorzorgsmaatregelen, hun cliënten telefonisch of via beeldbellen indien gewenst. Nieuwe cliënten kunnen zich nog steeds telefonisch of per mail aanmelden.

Mensen met psychische problemen kunnen ook nog steeds aanmelden. Zij zullen ingelicht worden over de (mogelijk) wachttijden. Mensen in ernstige acute psychische nood of met suïcidale gedachten kunnen telefonisch geholpen worden, maar hebben ook de mogelijkheid, wanneer zij dit nodig achten, een fysieke afspraak te krijgen. Op dat moment worden de gezondheidsvoorschriften strikt nageleefd. Screenings kunnen via telefoon of beeldbellen.

Dringende behoeften aan beschermingsmaterialen AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is dringend op zoek naar onderstaand beschermingsmaterialen voor het verzorgend personeel. Ken je iemand of kan je zelf voorzien in deze behoefte, neem dan zo snel mogelijk contact op met Elke Feliers van het AZ Elisabeth Zottegem (elke.feliers@sezz.be)
 
1. Beschermjassen – directe behoefte: > 10.000 stuks
Bij voorkeur volgende kwaliteit:
==> 3-laagse, vochtafstotende, gele isolatiejas met lange mouwen en (gebreide) boord aan de pols, universele maat, L of XL
 • SMS (materie)
 • Norm EN ISO 22612 of AAMI-niveau 1
 • Sterk, vochtafstotend en ademend materiaal
 • Geen open rug
Eventueel ook cytostatica jassen
==> Beschermende, vochtwerende procedurejas met lange mouwen en (gebreide) boord aan de pols, bescherming tegen cytostatica, universele maat, L of XL
 • NORM EN ISO 20811 of AATC 217 of ASTM F739
 • Sterk, vloeistofbestendig en ademend materiaal
 • Geen open rug
Deze schorten zijn bij voorkeur latex vrij. 
 
2. Mutsen – directe behoefte: 3.000 stuks
CE-markering conform Richtlijn 93/42/EEG (medische hulpmiddelen) en/of Richtlijn 89/686/EEG (Persoonlijke beschermingsmiddelen).
Geen specifieke andere normering voor mutsen is van toepassing
 
Bij voorkeur: type astronauten muts (waar het hoofd volledig in zit, zoals een kap van een jas)
 • Chirurgen- of operatiemuts
 • Universele maat
 • Beschermt tegen bacteriën
 • Latexvrij

Gratis verzekering voor individuele vrijwillers tijdens coronacrisis

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

 • Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
 • Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
 • Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Interesse? Hier kan je alle praktische informatie terugvinden. 

Steunmaatregelen tijdens Corona

Naast de vele maatregelen die getroffen werden door de overheid, werden ook steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen, zelfstandigen en particulieren door deze tijden heen te loodsen. Hier kan je alvast de voornaamste links terugvinden:
Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen die moeten sluiten:
- Opschorting terrasbelasting voor horecazaken in 2020
 
Steunmaatregelen aan particulieren:

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory