Corona update 7 september: Woonzorgcentrum Egmont bezoekregeling

Vanaf 14 september bezoek op de woning terug mogelijk, elk moment van de dag

De richtlijnen voor bezoek aan woonzorgcentra zijn aangepast en ook WZC Egmont werkt graag mee aan de nieuwe bezoekregeling die warm-menselijk is en toch de nodige veiligheid verzekert. Vanaf maandag 14 september zal er terug onbeperkt bezoek mogelijk zijn, zowel op weekdagen als tijdens het weekend en dat op elk moment van de dag. Wel blijven een aantal voorzorgsmaatregelen van toepassing en vraagt het WZC om alle richtlijnen strikt te blijven volgen.

Dit is bijzonder goed nieuws van de bewoners van het WZC en hun familieleden. Sociaal contact en menselijke warmte zijn van niet te onderschatten belang. Waakzaamheid blijft natuurlijk belangrijk, en alle nodige voorzorgen worden dan ook genomen. Het bezoek kan nog niet helemaal zoals het vroeger was maar in deze fase kunnen we bezoek op de woning veilig toelaten om zo de vereenzaming van de bewoners verder vermijden. 

Wie op bezoek wil komen, zal dat kunnen met een gepersonaliseerde badge die nodig is voor de toegang tot het Woonzorgcentrum. De badge kan afgehaald worden aan het onthaal, na registratie van de gegevens van de bezoeker. Telkens deze persoon op bezoek komt, wordt het bezoek geregistreerd. Dit is nodig voor contacttracing in geval van een mogelijke besmetting. Bezoekers moeten ook een mondmasker dragen gedurende de volledige duur van het bezoek en regelmatig de handen wassen en ontsmetten. 

Het spreekt voor zich dat bezoek niet mogelijk is als je 14 dagen voorafgaand het bezoek symptomen vertoonde of positief getest werd op het coronavirus. Ook vragen we om de woning niet te verlaten tijdens het bezoek. Als je vragen hebt of het personeel wil spreken, kan je ze oproepen. Bewoners mogen wel terug vrij naar buiten. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om het WZC coronavrij te houden, en hopen dat de situatie gunstig blijft evolueren zodat we deze nieuwe bezoekregeling voor lange tijd kunnen aanhouden.

Deze nieuwe bezoekregeling start vanaf maandag 14 september. Op voorhand een afspraak maken is vanaf dan niet langer nodig maar wel dient de badge persoonlijk afgehaald te worden. Dat kan aan het onthaal op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 16 tot 18 uur. 
 
Tot en met zondag 13 september blijft de huidige bezoekregeling van kracht: bezoek enkel na afspraak, en maximum 1 vaste bezoeker op de woning wordt toeglaten. Deze bezoeker mag elke weekdag op bezoek komen tussen 13 en 16 uur, enkel op donderdag is het bezoekmoment van 16 tot 18 uur. De babbelboxregeling zoals voorheen blijft bestaan op maandag, woensdag en donderdag zodat andere familieleden en minderjarigen ook de kans krijgen om op bezoek te komen. Een afspraak maken voor het bezoek kan telefonisch op 09 364 56 03 of via email naar wzcegmont@ocmw.zottegem.be. 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory