Centrum Voor Streekgeschiedenis

Contactgegevens

Markt 1, 9620 Zottegem
Frency Uytterhaegen, consulente
Telefoon: 09 364 64 57

Openingsuren

Na afspraak: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

Catalogi

Taken

Het Centrum voor Streekgeschiedenis is een documentatiedienst waar het cultureel erfgoed van onze streek verzameld en ontsloten wordt. Dit is de erfenis van onze voorouders, hun verhalen, hun taal, hun gebruiken.
Dit erfgoed heeft een plaatselijke streekwaarde en vormt het geheugen van onze stad. Het leert ons de bevolking en onze eigen streek beter kennen: de mensen, de handel, de bedrijven, de horeca, de welvaart, het verenigingsleven, het culturele leven, de scholen, de politieke achtergronden…
 
Onze erfgoedcollectie bestaat uit 2 grote delen.

Enerzijds de documentatieafdeling: wordt voornamelijk gevormd door schenkingen van personen, families, verenigingen, bedrijven en organisaties.:

 • Foto’s en prentbriefkaarten vanaf begin vorige eeuw
 • Affiches vanaf 1862
 • Verkiezingsdrukwerk vanaf 1936
 • Het weekblad De Beiaard vanaf 1967
 • Een collectie kaarten, met kopergravures uit de 17e eeuw, de ferraris-kaarten uit de 18e eeuw, de popp-kaarten uit de 19e eeuw, en heel wat recentere topografische kaarten over onze streek
 • Persmappen
 • Documentatiemappen met brochures, folders, pamfletten, programmaboekjes
 • Privéarchief van personen, verenigingen, organisaties, bedrijven en handelszaken
 • De Parochieregisters (vanaf 1589 tot 1810) en de Registers van Burgerlijke Stand (van 1796 tot 1900) van de elf Zottegemse deelgemeenten
 • De 10-jaarlijkse tafels en al de akten zijn gedigitaliseerd en kunnen worden afgeprint
 • Een collectie doodsbrieven en –prentjes (±) 13.000 stuks

Anderzijds de bibliotheek: ondersteunt het opzoekingswerk en bevat meer dan 7.000 publicaties en naslagwerken over onze streek. Een mooie reeks geschied- en heemkundigetijdschriften vullen deze collectie aan. 

De publicaties en documenten zijn gratis te raadplegen. Er wordt geen materiaal uitgeleend, kopies (analoog of digitaal) kunnen (tegen betaling) ter plaatse genomen worden.

Voor de vergoeding zie het retributiereglement.

Oproep

Wij zorgen voor het behoud en het beheer van ons cultureel erfgoed en moedigen de inwoners en verenigingen aan om er bewust mee om te gaan.
 
Laat geen archief verloren gaan! Archieven van personen, verenigingen, bedrijven of handelszaken, foto’s, postkaarten, filmmateriaal, affiches, folders, brochures, doodsbrieven en -prentjes, … het is allemaal welkom in het Centrum voor Streekgeschiedenis.
 
Het wordt er zorgvuldig bewaard, gecatalogiseerd en achteraf ter beschikking gesteld van wie het wil raadplegen. U kunt ons dit schenken, maar uiteraard ook in bruikleen geven. Wij kopiëren of digitaliseren dan uw stukken, waarna ze zorgvuldig terugbezorgd worden.

 

Print...