Staking bij ILvA - geen ophalingen/recyclageparken gesloten

Geplaatst op 29 / mei / 2017
Na de personeelsvergadering van deze morgen, waarop de ILvA-directie een antwoord heeft geboden op de eisen van de vakorganisaties, heeft het personeel gestemd om toch voor onbepaalde duur te staken. Dit betekent dat er vandaag geen afval wordt ingezameld. Ook de recyclageparken zijn vandaag allemaal gesloten.
Lees meer >>

Vacatures 24 05 2017

Geplaatst op 24 / mei / 2017
De stad Zottegem gaat over tot de aanwerving van (m/v): theatertechnicus en milieuambtenaar.
Lees meer >>

Bekendmakingsbericht

Geplaatst op 16 / mei / 2017
Het Stadsbestuur brengt ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) m.b.t. de voetbalterreinen van Eendracht Grotenberge in herziening wordt gesteld en dat de mer-screeningnota en de gunstige beslissing daarover van de Dienst Mer (Vlaanderen) geraadpleegd kunnen worden op www.mervlaanderen.be, op de stedelijke website en op de Dienst Ruimte (Sanitarygebouw), tot en met 30 juni 2017.

Lees meer >>

Vacatures 16 05 2017

Geplaatst op 16 / mei / 2017
De stad Zottegem gaat voor de speelpleinwerking 2017 over tot de aanwerving van (m/v): pleinverantwoordelijke, animatoren met ervaring en begeleider vooropvang.
Lees meer >>

Algemene vergadering Cultuurraad

Geplaatst op 16 / mei / 2017
De algemene vergadering van de cultuurraad vindt plaats op dinsdag 23 mei 2017 om 20 uur in de Raadzaal van het stadhuis.
Lees meer >>


 Print...