Wonen en (ver)bouwen

Bouwen en verbouwen

Praktische zaken rond bouwen en verbouwen zoals het aanvragen van premies en subsidies, vergunningen of hoe u duurzaam kan bouwen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Met het ruimtelijk structuurplan ontwikkelt het stadsbestuur een globale visie op de ontwikkeling van de stad.

Woonplan Zottegem

Met het Woonplan Zottegem legt het stadsbestuur een degelijk uitgewerkt woonbeleid voor op lange termijn.

Sociale huisvesting

Inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor kan in het Sociaal Huis.

Elektriciteit en aardgas

Netbeheerder Eandis is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van zowel het elektriciteits- als het gasnetwerk in Zottegem.

Water en rioleringen

Farys staat in voor het beheer van de drinkwatervoorzieningen en de rioleringen op het grondgebied van Zottegem.

Affiches "Te huur"

Als inwoner van Zottegem kunt u gratis "te huur" affiches verkrijgen wanneer u een woning of appartement wil verhuren.