Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Voor ouders  /  Opvang  /  Dringende kinderopvangplaatsen

Dringende kinderopvangplaatsen


Voor kwetsbare gezinnen kan een gebrek aan (voorschoolse) opvang van hun kinderen een drempel zijn om deel te nemen aan een opleiding, een activerings – of inburgeringstraject. Het volgen van deze trajecten of opleidingen is echter vaak een noodzaak om aan het werk te kunnen. Ook voor het starten met een job is het niet beschikken over een kinderopvangplaats soms een hinderpaal.
 
Om deze drempels weg te werken, werd het reglement dringende kinderopvangplaatsen in de voorschoolse opvang opgesteld. Zo kunnen bepaalde organisatoren van kinderopvang een premie aanvragen indien ze op vastgelegde momenten in het jaar een opvangplaats vrijhouden.
 
De beschikbare plaats kan ingevuld worden via het lokaal loket kinderopvang en dit in overleg met het lokaal team van Opgroeien Regie/Kind en Gezin, Huis van het Kind Zottegem, de sociale dienst van het OCMW en VDAB. De vrijgehouden plaatsen kunnen enkel ingevuld worden door gezinnen die in Zottegem wonen. De premie bedraagt 500 euro voor één vrijgehouden plaats in september en 1.000 euro voor twee vrijgehouden plaatsen in januari of september. De premie is een compensatie voor de onthaalouder die specifiek voor dit soort dringende opvang plaatsen vrijhoudt.

Gezien de vastgestelde noden kan de premie enkel toegekend worden aan voorzieningen die kinderopvang aanbieden aan inkomensgerelateerd (IKT) tarief. Ook dienen ze gelegen te zijn binnen een perimeter van 1,5 km rond het station van Zottegem: de meeste gezinnen binnen de doelgroep zijn namelijk  minder mobiel en doen de meeste verplaatsingen te voet.