Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Onderwijs  /  Aanmelden en inschrijven basisscholen Zottegem  /  Veelgestelde vragen

29 nov 2023

Veelgestelde vragen


Hoe verloopt de toewijzing? 

Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op school en/of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang. Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.

  • Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plekje.
  • Zijn er onvoldoende plaatsen op de school? Dan geldt het criterium afstand. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens van Geopunt.
  • Pas wanneer kinderen geen aanmeldingsticket hebben voor de eerste voorkeursschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeursschool, enzovoort.
  • Bij ex aequo’s (zelfde schoolkeuze, zelfde afstand wordt toeval toegepast (de computer kiest ad random).

Waarom kan ik beter meerdere schoolkeuzes maken? 

Als je maar één school ingeeft en er daar geen plaats meer is, dan moet je wachten tot 25 mei 2024 om je kind in te schrijven in een school met nog vrije plaatsen. Meer scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats op je favoriete school niet. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.

Wat als ik mijn kind niet aanmeld? 

Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 25 mei 2024 inschrijven in een school waar er nog plaats is. Op dat moment is de keuze beperkter, aangezien sommige basisscholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn.


Mijn kind is geboren eind 2022 en start in schooljaar 2025 - 2026 starten. Moet ik nu al aanmelden?

JA! Het aanmelden gebeurt per geboortejaar: alle kinderen geboren in 2022 moeten zich nu aanmelden, ook al starten ze pas in september 2025.


Waar kan ik terecht wanneer ik hulp nodig heb of zelf geen toegang tot internet heb? 

Na afspraak helpen wij je graag verder met je aanmelding: 

  • in alle deelnemende scholen 
  • op de dienst flankerend onderwijs via 09 364 64 70


Welk adres geef ik op? 

Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd op het moment dat hij/zij school loopt. Bij de inschrijving moet je als ouder aantonen dat op het ogenblik dat je kind instapt in de school, je ook effectief zal wonen op het opgegeven adres. Dit zowel bij de aanmelding als tijdens het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Dit kan bv. op basis van een koopakte of huurovereenkomst. Een adres van crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst is het mogelijk dat je jouw kind niet kan inschrijven. Je kan ook je werkadres opgeven, mits attest van de werkgever.


Wat moet ik meenemen wanneer ik inschrijf? 

Bij de eerste inschrijving in de school breng je een officieel bewijsstuk waaruit de identiteit van je kind blijkt. 

  • Heb je een KIDS-ID, dan breng je die mee.
  • Heb je geen KIDS-ID? Breng dan een verblijfskaart of de ISI+-kaart mee. Het rijksregisternummer van je kind vind je op de KIDS-ID of op de ISI+-kaart.

veelgestelde-vragen_inschrijven-basisonderwijs-VmSI21
veelgestelde-vragen_inschrijven-basisonderwijs-(1)-1WAMt2

Hoe lang blijft een plaats op de wachtlijst geldig?

Een kind geboren in 2022 blijft tot 30 juni 2024 op de wachtlijst staan. Kinderen die voor 2021 geboren zijn, blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2024.