Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Mantelzorg

Mantelzorg


Als mantelzorger zorg je op regelmatige basis voor een partner, ouder, kind, schoonouder, buur of vriend die omwille van ziekte, handicap, ouderdom, psychische kwetsbaarheid of een verslavingsproblematiek extra zorg nodig heeft.

Wat jij doet is hartverwarmend en toont hoe sterk jouw band is met die persoon. Je bent onmisbaar en staat dag in dag uit klaar voor die persoon! Daarom verdien je ook de nodige ondersteuning. Veel mensen beseffen vaak niet dat ze mantelzorger zijn, ontdek daarom alles over de ondersteuning in onze stad en hoe je jouw erkenning aanvraagt. 


Mantelzorgkalender

Benieuwd welke activiteiten er plaatsvinden rond mantelzorg in Zottegem en Herzele? Eerstelijnszone Panacea nam ze op in een overzichtelijke agenda! 

Mantelzorgkalender


Koffieklets voor mantelzorgers van personen met dementie

Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op z'n kop! Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun zijn. Tijdens de koffieklets ontmoet je lotgenoten die ook de zorg op zich nemen van iemand met dementie. Je bent welkom van 14 tot 16 uur.

De volgende koffiekletsen gaan door op:

 • 27 juni in LDC De Bron
 • 24 oktober in LDC Egmont
 • 19 december in LDC De Bron

Erkenningsattest

Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een erkenningsattest aanvragen bij je ziekenfonds. Dit erkenningsattest voor mantelzorgers staat ook bekend als het mantelzorgattest of het mantelzorgstatuut.

Er bestaan 2 types erkenningen:

 • Type 1: een algemeen statuut
 • Type 2: een statuut met sociale voordelen


Type 1: algemene erkenning mantelzorger

De algemene erkenning als mantelzorg opent voorlopig geen rechten of sociale voordelen.


De aanvraagprocedure

De mantelzorger en zorgvrager vullen samen een verklaring op erewoord in en die dien je in bij het ziekenfonds van de mantelzorger. Met deze verklaring geef je aan dat jullie voldoen aan de volgende criteria:

 • De zorgvrager heeft zorg en ondersteuning nodig door zijn of haar gezondheidssituatie of handicap.
 • De mantelzorger geeft regelmatig hulp en ondersteuning, en doet dit niet vanuit haar beroep of als vrijwilliger. Het gaat bijvoorbeeld over het helpen bij maaltijden, wassen en aankleden, boodschappen doen …
 • Er is een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager.
 • De mantelzorger verblijft in België.
 • De mantelzorger houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • Er is minstens één professionele zorgverlener die de mantelzorger bijstaat in de zorg.

Je ziekenfonds verwerkt de gegevens en geeft je een attest.

Tip: Maak een kopie van de ingevulde verklaring op eer alvorens het terug te bezorgen aan het ziekenfonds. Zowel jouw naam, als de naam van de zorgvrager staan hierop. Sommige instanties vragen daarom om naast het mantelzorgattest ook een kopie van de verklaring op eer te bezorgen.


Type 2: de erkenning als mantelzorger met een sociaal voordeel

Deze erkenning is slechts één jaar geldig en heeft momenteel één federaal sociaal voordeel: het mantelzorgverlof dat je maximaal drie maand voltijds kan opnemen als werknemer of ambtenaar.


De criteria

Om deze erkenning te krijgen moet je als mantelzorger en zorgvrager voldoen aan een aantal criteria. Leeftijd is geen criterium, dus zowel volwassenen als kinderen en jongeren komen in aanmerking.

Voor de mantelzorger:

 • Je verblijft in België.
 • Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager. En dat minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
 • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
 • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • Er is minstens één professionele zorgverlener die de mantelzorger bijstaat in de zorg.

Voor de zorgvrager:

 • Je verblijft in België.
 • Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
 • Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar. Wat wil dat zeggen?
  • Bij meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvragers moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren. Die vaststelling kan gebeuren door de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het ziekenfonds.
  • Veel zorgvragers hebben al een vaststelling van zorgbehoefte laten uitvoeren. Je hoeft geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en voldoende punten op de inschaling scoorde.
  • Als de zorgvrager minderjarig is, gelden de scores van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Je moet ten minste 12 punten scoren of ten minste 6 punten in de derde pijler.
  • In het kort: vraag na bij je ziekenfonds of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of je in aanmerking komt en of je eerdere vaststellingen van zorgbehoefte geldig zijn voor deze erkenning.


De aanvraagprocedure

De mantelzorger en zorgvrager vullen samen een verklaring op erewoord in en die dien je in bij het ziekenfonds van de mantelzorger, samen met het bewijs van zorgbehoefte van de zorgvrager. Als je voldoet aan alle criteria zal het ziekenfonds je een attest geven.

Opgelet! Er kunnen maximaal 3 mantelzorgers per zorgvrager dit type erkenning aanvragen.


Opgelet

De erkenningsattesten als mantelzorger hebben voorlopig geen invloed op je registratie bij de zorgkas (zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden) of het attest om als mantelzorger medische handelingen uit te voeren. Deze procedures staan los van elkaar.

Als mantelzorgvereniging is Steunpunt Mantelzorg ervan overtuigd dat een attest niet zaligmakend is. Ook al beantwoord je niet aan alle criteria van de erkenningsattesten, toch kan je nog steeds mantelzorger zijn. Ook dan verdien je ondersteuning en erkenning.

Lees alles over mantelzorg