Bemiddeling bij burenruzies

Bemiddeling kan een middel zijn om de leefbaarheid in de stad te bevorderen. Daarom werd het project ‘burenbemiddeling’ opgestart door het college van burgemeester en schepenen.

Bemiddelen bij burenruzies

De verzuring van de samenleving wordt door iedereen onderkend. Individualisme en egoïsme nemen stelselmatig toe, de verdraagzaamheid gaat er op achteruit. Dat wordt het meest zichtbaar in de toename van het aantal spanningen tussen buren.

Een meningsverschil: het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, overhangende takken. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Met een minimum aan empathie kan al heel wat wrevel tussen buren worden vermeden.

Burenbemiddeling Zottegem probeert buren die problemen met elkaar hebben weer bij elkaar te brengen.

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is speciaal bedoeld om problemen vroegtijdig aan te pakken. Een onpartijdige bemiddelaar helpt de betrokkenen afspraken te maken die aanvaardbaar zijn.
Het is een manier om mensen weer met elkaar in gesprek te laten komen en het onderling contact op die manier terug te herstellen.
Vrijwilligheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en gratis dienstverlening zijn de basisprincipes!
 


Burenbemiddeling

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 69
burenbemiddeling@zottegem.be

Op afspraak.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory