Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Landschapsbeheerplannen  /  Park van Breivelde

Park van Breivelde


Het beheerplan "Park van Breivelde" werd opgesteld conform de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van landschapsbeheerplannen, zoals bepaald in het Landschapsdecreet en overeenkomstig het uitvoeringsbesluit tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen enerzijds en werd verder afgestemd op de inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan zoals voorzien in het Bosdecreet en conform de criteria duurzaam bosbeheer. In het plan zijn ook de bouwkundige erfgoedwaarden opgenomen die functioneel of beeldbepalend zijn en een essentieel onderdeel vormen van het plangebied.
 
Het volledige rapport met kaarten en bijlagen kunt u steeds inkijken op de Groendienst.