Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Openbare onderzoeken, vergunningen en meldingen

Openbare onderzoeken, vergunningen en meldingen


In het omgevingsloket kan je lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers bekijken en heb je de mogelijkheid om een bezwaar of een beroep in te dienen. Daar vind je eveneens informatie over het eventueel instellen van beroep. In de rechterkolom kan je doorklikken naar het eigenlijke loket om een dossier op te zoeken. Voor het inhoudelijk raadplegen van de betrokken dossiers en beslissingen, kan je na afspraak langskomen bij de dienst Stedenbouw.

Meldingen

Alle aktenames van meldingen m.b.t. stedenbouwkundige of milieuvergunningsplichtige handelingen, exploitaties of activiteiten.

Openbare onderzoeken

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken zoals voorzien in de procedure van omgevingsvergunningen. Via het omgevingsloket kan je deze bekijken en een bezwaar of beroep indienen.