Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Ruimtelijke uitvoeringsplannen  /  RUP Voetbalclub EEG

RUP Voetbalclub EEG


Bij besluit van 16 september 2019 heeft de gemeenteraad van de stad Zottegem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Voetbalclub Eendracht Elene Grotenberge’ definitief vastgesteld en goedgekeurd. De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn. 
 
Dit RUP treedt in werking 14 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.
 
Het plan bestaat uit:
  • Grafisch plan
  • Toelichtingsnota
  • Stedenbouwkundige voorschriften
 
Het RUP Voetbalclub EEG ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw (op afspraak)