Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Ruimtelijke uitvoeringsplannen  /  RUP Sanitary

RUP Sanitary


Bij besluit van 22 maart 2021 heeft de gemeenteraad van de stad Zottegem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sanitary definitief vastgesteld en goedgekeurd. De beslissing werd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de wettelijke termijn.

Dit RUP treedt in werking 14 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Het plan bestaat uit:
  • Toelichtingsnota
  • Procesnota
  • Grafisch plan
  • Stedenbouwkundige voorschriften
 
Het RUP Sanitary ligt ter inzage bij de dienst Stedenbouw (op afspraak).