Voor de invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) had de gemeente de bevoegdheid om politieverordeningen (regels om de openbare orde en rust te handhaven) uit te vaardigen. Maar overtredingen van deze regels konden toen enkel via het parket en het gerecht bestraft worden. Bij minder ernstige misdrijven werd vaak geen proces-verbaal opgemaakt of werd de overtreding zonder gevolg geklasseerd.

 

In 1999 werden een hele reeks administratieve bepalingen uit het Strafwetboek gehaald. De parketten worden zo ontlast, zodat ze meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit. En voortaan kan de gemeente zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Die bepalingen werden opgenomen in het reglement ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ (GAS), aangenomen door de Gemeenteraden van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Dit reglement vervangt de vroegere politiereglementen en is van toepassing op het ganse grondgebied van de politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem.

Downloads

GAS-reglement.pdf.pdf (324 KB) editeer