Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Reglementen  /  Belastingen en retributies  /  Actuele retributies

Actuele retributies


 
Titel Orgaan Goedk. Bekendm. Document Vernietiging
Afgifte administratieve stukken Gemeenteraad 19 12 2022 23 01 2023 Download PDF Edit
Beeldmateriaal CVS Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Bibliotheek Gemeenteraad 17 10 2022 04 01 2024 Download PDF Edit
Cafetaria Woonzorgcentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Catering Woonzorgcentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Dagverzorgingscentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Feestzaal Bevegemse Vijvers.pdf Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Fuifzaal Bevegemse Vijvers.pdf Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik materialen stad Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik openbare weg Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik stedelijke infrastructuur Gemeenteraad 18 09 2023 25 09 2023 Download PDF Edit
Gebruik Zottegemse sportaccommodatie Gemeenteraad 13 12 2022 27 02 2022 Download PDF Edit
Gezinsopvang Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Grafconcessies Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Huwelijken Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Invorderingskosten fiscale ontvangsten Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Kermiskramen op publiek domein Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Lokaal Dienstencentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Minder Mobielen Centrale Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Ophalen en verwerken landbouwplastiek Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Parkeren in blauwe zone Gemeenteraad 25 04 2022 04 05 2022 Download PDF Edit
Parkeren niet-blauwe zone Gemeenteraad 25 04 2022 04 05 2022 Download PDF Edit
Parkeren ondergrondse parking Gemeenteraad 20 09 2021 28 12 2021 Download PDF Edit
Plaatsrechten op markten en standplaatsen Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit

Invordering en geschillenprocedure voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.
Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.