Belastingen en retributies

Wat is het verschil tussen een belasting en een retributie?
Een belasting is een heffing, d.w.z. een betaling, eenzijdig opgelegd door de gemeenteoverheid, ten einde haar de middelen te verschaffen om in haar uitgaven van alle aard te voorzien, waartegenover geen rechtstreeks evenredige, laat staan individualiseerbare tegenprestatie vanwege die overheid, staat. Er is sprake van een belasting wanneer men verplicht is van de overheidsdienst gebruik te maken of wanneer de overheid het monopolie heeft van de dienstverlening.
Naast de basisbelastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting …), die geïnd worden door de federale en de gewestelijke overheid en waarvan een deel wordt doorgestort naar de gemeenten, kunnen gemeenten ook zelf belastingen heffen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. Deze worden bepaald door de gemeenteraad.
 
Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie.
Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.
Net als de belastingen worden ook de retributies door de gemeenteraad vastgesteld.

Actuele belastingen

Klik hier voor een overzicht van de belastingen die geïnd worden door het Zottegemse stadsbestuur.

Actuele retributies

Klik hier voor een overzicht van alle retributies: van grafconcessies tot kermiskramen en parkeren.

 


Financiën

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 46
financien@zottegem.be

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory