Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Reglementen

Reglementen


Aanvullende politiereglementen

Deze regelen alle specifieke voorschriften op de openbare wegen regelen en worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Algemene reglementen

Een lijst van reglementen met betrekking tot algemene diensten die worden aangeboden door de stad Zottegem.

Belastingen en retributies

De gemeenteraad legt de belastingen en retributies vast die in de stad geïnd worden. Het verschil tussen beide en een overzicht vindt u hier.

GAS

De Gemeentelijke Administratieve Sancties geven de gemeente voortaan de mogelijkheid om zelf overlastproblemen aan te pakken.

Huishoudelijke reglementen

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels dewelke de statuten ondersteunen en de werking concretiseren.

Subsidiereglementen

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.

Tijdelijke politiereglementen

Deze reglementen zijn nodig voor bijvoorbeeld omleidingen voor wegenwerken, of voor inname van het openbaar domein bij festiviteiten.