Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Zottegem lanceert burgerbudget voor klimaatacties

16 feb 2022

Zottegem lanceert burgerbudget voor klimaatacties


Om inwoners actief te laten meebouwen aan een duurzame stad, lanceert Stad Zottegem het burgerbudget klimaat. Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven die de klimaatuitdagingen in hun straat of buurt willen aanpakken, kunnen vanaf 1 maart een project indienen. De weerhouden projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury én door de Zottegemnaar via een online poll.

We hebben een ambitieus klimaatplan met als doel de CO2-uitstoot terugdringen en onze stad weerbaar maken tegen de effecten van klimaatverandering. We willen de Zottegemnaar actief betrekken bij de realisatie van onze doelstellingen. We zijn op zoek naar innovatieve ideeën die een langdurige, positieve klimaatimpact hebben. Hiervoor voorzien we voor alle goedgekeurde projecten samen een budget van 10 000 EUR. Wil je mee het verschil maken? Zie je bepaalde mogelijkheden met je buurt, vereniging of bedrijf? Dan is deze oproep iets voor jou!”

Er wordt gewerkt rond de vier thema’s van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): vergroening of bebossing; renovatie en hernieuwbare energie; duurzame mobiliteit en water/droogte. Wie inspiratie zoekt, kan bijvoorbeeld denken aan een initiatief dat medeburgers stimuleert om de droogte- en waterproblematiek aan te pakken door ontharding. Misschien zijn er inwoners die overwegen een energie-coöperatieve op te richten, of  wil een bepaalde wijk een duurzaamheidsfestival organiseren? Heeft jouw vereniging een idee hoe leden te overtuigen gebruik te maken van deelauto’s, of heb je zelf een idee voor een Tiny Forest of een pluktuin? Dat kan allemaal.  

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden vastgelegd. In het reglement is onder andere bepaald wie een voorstel kan indienen, wat de beoordelingscriteria zijn, hoeveel budget er per project mogelijk is en welke stappen er zijn van projectvoorstel tot uitvoering. Het reglement is nu al te raadplegen op www.zottegem.be/burgerbudgetklimaat

Vanaf 1 maart tot 11 april kunnen voorstellen ingediend worden. Vervolgens wordt er aan de hand van de verschillende criteria nagegaan of het ingediende voorstel in aanmerking komt. Daarna beoordeelt een onafhankelijke jury de projecten die werden weerhouden. De beslissende stem is voor de Zottegemnaar, die de kans krijgt om te stemmen op zijn favoriet project. Het volledige proces zal publiek beschikbaar zijn op het digitaal inspraakplatform van Stad Zottegem via dezelfde link: www.zottegem.be/burgerbudgetklimaat.