Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Zottegem herleeft: projectsubsidies tot 1500 EUR

14 jun 2022

Zottegem herleeft: projectsubsidies tot 1500 EUR


Het noodfonds dat in 2020 opgestart werd om het sport-, jeugd- en cultuurleven te ondersteunen tijdens corona, zorgt voor een laatste injectiesubsidie. Op die manier hoopt Stad Zottegem dat de activiteiten in haar stad herleven. Iedereen die een activiteit organiseert heeft recht op subsidies tot 1500 EUR. Aanvragen gebeurt via Zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag.

In 2020 werd het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen opgestart. Zottegem kreeg ruim 273 000 EUR om de gemiste inkomsten tijdens corona te compenseren. In 2020 konden Zottegemse verenigingen al rekenen op logistieke ondersteuning. Een jaar later kregen zij via de werkingssubsidies nog een extra vangnet. In deze laatste fase zorgt de stad voor een injectiesubsidie en ondersteunt de verenigingen bij de heropstart van socio-culturele activiteiten.

We hebben het lang moeten missen: het enthousiasme en het vrolijk engagement dat verweven zit in het DNA van onze stad. Nu de coronamaatregelen sterk versoepeld zijn, dromen we allemaal van een heropleving. Heel wat jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen hebben door de coronacrisis minder inkomsten ontvangen. Het zou zonde zijn mochten ze daarom ook besparen op datgene waar zij in uitblinken: het organiseren van top activiteiten.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient het projectvoorstel allereest aan enkele algemene voorwaarden te voldoen:
  • Volledig/gedeeltelijk plaatsvinden in Zottegem
  • Uniek en eenmalig
  • Toegankelijk voor het brede publiek
  • Duurzaam karakter
Met de subsidiëring van deze projecten wil Stad Zottegem het culturele leven en vrijetijdsbesteding in Zottegem een duwtje in de rug geven. Ook projecten die een rol opnemen inzake duurzaamheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen krijgen extra aandacht.
Alle voorwaarden om een projectvoorstel in te dienen via Zottegem.be/projectsubsidie-reglement.

Een voorstel indienen gebeurt via Zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag.