Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  WZc Egmont geselecteerd voor project 'Iedereen Telt'

23 apr 2024

WZc Egmont geselecteerd voor project 'Iedereen Telt'


Woonzorgcentrum Egmont is uitgekozen voor het project ‘Iedereen telt’. Het initiatief begeleidt organisaties om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen.

Vlaanderen telt 141 000 mensen met dementie, een aantal dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarom werd het project ‘Iedereen Telt’ gelanceerd. Het Expertisecentrum Dementie begeleidt dankzij het initiatief alle geselecteerde organisaties gedurende twintig maanden. Het doel is om te streven naar een betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie.

Een grote stap vooruit

Meer dan 100 zorgorganisaties stelden zich kandidaat voor ‘Iedereen Telt’. Het project selecteerde veertien woonzorgcentra en thuiszorgprojecten, waarvan slechts acht woonzorgcentra zijn gekozen. De collega’s van Woonzorgcentrum Egmont mogen terecht fier zijn op deze selectie. Het is een grote blijk van waardering voor hun dagelijkse inzet, waar dementie nu al een belangrijke rol in speelt. Ze dienden een ijzersterk dossier in dat de jury duidelijk wist te overtuigen. Elk dossier werd beoordeeld aan de hand van zeven criteria. Centraal staat de persoonsgerichte benadering, maar ook groeipotentieel, analyse van obstakels, duurzaamheid, communicatie en ambassadeurschap, de aanwezigheid van expertise of affiniteit met dementie binnen de organisatie, en de bereidheid om eindgebruikers een stem te geven in het verandertraject.

Expertise opbouwen en delen

Het dossier kwam er in samenspraak met verschillende medewerkers en mantelzorgers. Het wzc heeft getracht om een gedetailleerde schets te geven van hun behoeften. Hoewel het woonzorgencentrum al over heel wat expertise beschikt, erkennen ze dat het leveren van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie een voortdurende uitdaging is. Er zijn nog tal van kansen om de dementiewerking verder uit te bouwen. Door het project kunnen we voortbouwen op de bestaande aanpak van dementiezorg en streven we naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met dementie. We zijn vastbesloten om deze kans te benutten en onze inspanningen voort te zetten om de levenskwaliteit van onze bewoners te verbeteren. Alle laureaten hebben elkaar intussen ontmoet tijdens een startmoment. Ik ben er zeker van dat ons woonzorgcentrum de komende tijd vol enthousiasme aan de slag gaat en de bewoner nog meer centraal stelt.