Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Woonomgevingsplan: duurzame visie op ruimtelijke ordening

6 jan 2022

Woonomgevingsplan: duurzame visie op ruimtelijke ordening


Het stadsbestuur van Zottegem zet verdere stappen in de ontwikkeling van een duurzame visie op ruimtelijke ordening en keurde gisteren de uitgangsprincipes van het Woonomgevingsplan (WOP) goed. Met dit nieuw plan wil het stadsbestuur een aangenaam woonklimaat veilig stellen voor de komende decennia. Het WOP zal concrete richtlijnen aanbieden om het woonbeleid op stedenbouwkundig vlak te sturen en een duurzaam woonpatroon te realiseren.

Net zoals overal in Vlaanderen, staat ook de stad Zottegem voor een aantal uitdagingen op vlak van wonen. Volgens bevolkingsprognoses worden tegen 2030 meer dan 1.600 bijkomende Zottegemnaren verwacht. Dit vertaalt zich in bijna 700 extra gezinnen die op zoek zullen gaan naar een geschikte woning. Ook de trend in gezinsverdunning, namelijk meer één- en tweepersoonshuishoudens, zal zich verder zetten. Dit gaat gepaard met een verdere vergrijzing van de bevolking. Met het Woonomgevingsplan kan het stadsbestuur anticiperen op deze uitdagingen en inzetten op kwalitatief wonen, behoud van open ruimte en doordachte verdichting.

Het WOP is een concreet instrument met bijhorende stedenbouwkundige richtlijnen. Hierbij wordt Zottegem ingedeeld in verschillende woonomgevingen of zones, zoals de stadskern, dorpskernen en stadsrand, verkavelingswijken,… Aan elke zone worden ‘spelregels’ gekoppeld die betrekking hebben op bijvoorbeeld de plaatsing van bijgebouwen of dichtheid van de bebouwingen. Zo is het bijvoorbeeld niet aangewezen om een tuinwijk met alleenstaande woningen te gaan verdichten met appartementsblokken. In het plan maken we ook een onderscheid tussen reguliere aanvragen waarvoor de standaard voorschriften gelden en bijzondere of grote projecten waarvoor aan een set van ruimtelijke kwaliteiten zal moeten voldaan worden.

Kort samengevat biedt het Woonomgevingsplan een generiek kader om bouwprojectaanvragen te beoordelen. De richtlijnen in het WOP zijn afgestemd op de bestaande toestand maar geven ook ruimte om te evolueren naar een duurzaam woonpatroon, met kwaliteitsvolle verdichting op plekken waar het kan en met aandacht voor authenticiteit en leefbaarheid.

Het WOP reikt zowel inwoners, architecten, bouwpromotoren als de stedelijk administratie heldere handvaten aan van wat kan en van wat niet kan binnen een bepaalde zone. Het schept duidelijkheid voor het beoordelen van zowel kleine als grote bouwaanvragen. Een eerste belangrijk stap in de afwerking van het Woonomgevingsplan is nu gezet. In een volgende fase zal ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) nauw betrokken worden waarna het plan zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.