Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Woningbrand Leliestraat

3 feb 2024

Woningbrand Leliestraat


Update 07/02 - Opruiming asbest

In de nasleep van de woningbrand in de Leliestraat, die zaterdagnacht plaatsvond, zijn de asbestresten intussen verwijderd door een gespecialiseerde firma.

Tot ieders grote spijt kostte de brand het leven aan de bewoner van het huis waar de brand ontstond. Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij zijn naasten, voor wie dit ongetwijfeld een groot verlies is en aan wie we ons diepste medeleven willen betuigen. Ondertussen gingen we verder met het opruimen van de omgeving: de asbestresten die achterbleven rondom het appartementsblok tegenover de brandhaard, werden opgeruimd door een gespecialiseerde firma. De bewoners werden hiervan op de hoogte gebracht. Tot slot wil ik mijn oprechte dank uitdrukken aan onze hulpdiensten en die van de buurgemeentes voor hun snelle en adequate actie en aan de mensen van De Bron voor het opvangen van de omwonenden.

Na de brand onderzocht de brandweer waar er asbestcontaminatie was. Die volledige zone, inclusief het openbaar domein, terrassen en voortuintjes, werd aangepakt door de gespecialiseerde firma. Mocht iemand in de nabije omgeving van de brand, bijvoorbeeld in achtertuinen, nog asbesthoudend materiaal vinden, mag je dat in een zak steken en contact opnemen met de milieudienst via milieu@zottegem.be of 09 364 65 13. Dit materiaal vormt geen gevaar voor de gezondheid. Asbest is enkel gevaarlijk wanneer het verbrijzeld wordt en schadelijke vezels vrijkomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update - Informatie voor bewoners van de Leliestraat - Bij de brand kwam asbest vrij. De brandweer heeft de stukken asbest van de terrassen verwijderd. De woningen zijn dus veilig. In de perken aan de voorkant van de appartementen in de Leliestraat, liggen nog stukken asbest. Deze vormen geen gevaar voor uw gezondheid. De brandweer spant deze zones af. Het asbest wordt zo snel mogelijk door een speciaal daarvoor uitgerust bedrijf opgeruimd. Dit kan enkele dagen duren.

Enkel als de scherven worden verbrijzeld, bv. door erop te trappen of erover te rijden, kunnen schadelijke vezels vrijkomen.

  • Als u in uw omgeving stukken of schilfertjes asbest aantreft, moet u dit rustig laten liggen. Een gespecialiseerde firma komt het opruimen. Loop er niet doorheen, u neemt het zo mee uw huis in.
  • Loop zo min mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Trek uw schoenen buiten aan en uit.
  • Laat kinderen niet spelen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake is van verontreiniging.
  • Laat geen dieren loslopen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake is van verontreiniging.
Van asbest is bekend dat vrijgekomen losse vezels bij inademing een risico voor de gezondheid kunnen opleveren. Omdat de blootstelling aan deze vezels gedurende de brand voor u zeer gering is geweest en van korte duur, is het risico dat u eventueel hebt gelopen tijdens de brand verwaarloosbaar klein geweest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 10.30 uur - De geëvacueerde bewoners van nabijgelegen gebouwen, die tijdelijk werden opgevangen in De Bron, mogen terug naar huis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vannacht ontstond een grote woningbrand in de Leliestraat in Zottegem. Alle omwonenden werden in veiligheid gebracht. De bewoner van het huis was op het moment van de brand mogelijks nog aanwezig.

De brand ontstond omstreeks 2.30 uur en sloeg over naar de aanpalende woning. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, bijgestaan door de hulpdiensten van de omliggende gemeentes. De brand is intussen geblust. Een 30-tal bewoners van aanpalende woningen en nabijgelegen appartementsgebouwen werden geëvacueerd en opgevangen bij familieleden en in De Bron, dat tijdelijk dienst doet als opvangcentrum. Onder de omwonenden vielen geen slachtoffers. De bewoner van het huis waar de brand ontstond, was mogelijks nog aanwezig in de woning. De hulpdiensten doen er alles aan om de persoon te vinden.

Tijdens de brand kwam asbest vrij. De brandweer is volop bezig met het ruimen van asbest bij de nabijgelegen woningen en appartementen. Een asbestdeskundige is ter plaatse om de situatie op te volgen. De oorzaak van de brand is tot nog toe onbekend, maar wordt onderzocht door een branddeskundige.

Omwille van de brand blijven de Leliestraat en de Tweekerkenstraat voorlopig afgesloten voor verkeer.