Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Waakzaamheid Vogelgriep

27 mrt 2023

Waakzaamheid Vogelgriep


Sinds de uitbraak van het HS-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft. Waarop moet je letten bij wilde vogels? Je leest het hier.


Meld vogelsterfte op de gratis influenzalijn

Meld dode vogels altijd bij de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of-beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.


Vogelkadavers verwijderen

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden. Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers ophalen. Gaat het slechts over enkele kadavers, dan kan je ze ook in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde. Opgelet! De kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren.

Het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, kan andere diersoorten maar ook mensen besmetten, hoewel dit vrij ongebruikelijk is. Neem daarom steeds de juiste (bioveiligheid)maatregelen:

 • Bij veel kadavers raden we aan om van kledij te veranderen vooraleer je een andere activiteit start (het dragen van een werkschort of wegwerpoverall is ideaal)
 • Draag bij elk contact met zieke en dode vogels wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst FFP2) 
 • Plaats het kadaver in een hermetisch afsluitbare, waterdichte zak en let hierbij op dat de buitenkant van de zak niet wordt besmet, verpak ook zo weinig mogelijk lucht in de zak. Verzegel de zak en plaats die in een tweede zak, waarbij je opnieuw zo weinig mogelijk lucht in de zak verpakt doe je handschoenen uit door ze binnenstebuiten te draaien en ze ook in de tweede plastic zak te plaatsen die je daarna hermetisch afsluit (bijvoorbeeld met een sluitstrip)
 • Behandel de buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel als deze bevuild is 
 • Open de zak niet meer en bezorg die zo snel mogelijk aan de destructiefirma
 • Was steeds je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver behandeld hebt en zéker vooraleer je voedsel vastpakt
 • Vervoer kadavers in een aanhangwagen of topbox, om besmetting van het voertuig te voorkomen, raden we aan om de zak op plasticfolie of in een geschikte doos te plaatsen
 • Is de aanhangwagen of topbox vuil, dan moet deze gereinigd en ontsmet worden.


Samengevat

Merk je dode vogels op? Lees hier wat je moet doen.

Gaat het om meer dan een paar vogels?

 • Ja: dan is er mogelijks sprake van vogelgriep
 • Nee: dan hoef je je geen zorgen te maken

Waar liggen de vogels?

 • Openbaar domein? Contacteer dan de milieudienst van de stad op milieu@zottegem.be of 09 364 65 13. De gemeente beslist in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hoe en wanneer de dieren verwijderd worden.
 • Privéterrein? Bel dan rechtstreeks naar FAVV op 0800 99 777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip.
  • Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.
  • Als het FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

Meer informatie over vogelgriep: