Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Voorstelling plannen vernieuwing Stadionsite Bevegemse Vijvers

10 mei 2022

Voorstelling plannen vernieuwing Stadionsite Bevegemse Vijvers


Een jaar na de haalbaarheidsstudie stelt het Zottegemse stadsbestuur de uitgewerkte plannen voor van de vernieuwde stadionsite aan de Bevegemse Vijvers. Tijdens een infoavond op 6 mei werden buurtbewoners en Zottegemnaren geïnformeerd over het project. Wat twee jaar geleden begon als een brede oproep naar geïnteresseerde sportclubs en ondernemers, resulteert vandaag in concrete toekomstplannen met plaats voor een bowling, gymnastiek, rugby, padel, atletiek en skatepark. De plannen wachten op dit moment op een omgevingsvergunning.

De plannen en een 3D-visualisatie van het stadionproject werden tijdens de infoavond uit de doeken gedaan aan een honderdtal geïnteresseerde Zottegemnaren. Het stadsbestuur is zich bewust van de impact van dit project op de buurt in Bevegem. Net zoals tijdens eerdere overlegmomenten, willen we buurtbewoners én alle Zottegemnaren op de hoogte houden van de plannen en keuzes. En wat die keuzes voor hen betekenen. Tijdens de infoavond is daar uitgebreid tijd voor gemaakt, en beantwoordden alle partners van het project de vragen en bezorgdheden.

De visualisaties van de vernieuwde stadionsite laten weinig aan de verbeelding over. Eens de oude tribune gesloopt is, ontstaat er een open gevoel van aan de Bevegemstraat tot aan het zwembad. We willen de volledige site opentrekken, waarbij sporters elkaar niet alleen zien sporten, maar elkaar ook makkelijk ontmoeten. De sportpromenade langs de nieuwe atletiekpiste, speelt hierbij een attractieve en verbindende rol.

Gymhal, atletiek, padel, bowlingbanen

Met de nieuwe stadionsite wordt Zottegem een gymhal rijker: Turnkring EWB investeert 200 000 euro mee in de bouw van een nieuwe gymhal van 850 m². De honderden gymnasten van de club kijken uit naar de verhuis van de oude turnzaal achter het Gildenhuis naar de nieuwe infrastructuur aan de Bevegemse Vijvers. Ook Zottegem Atletiek springt mee op de kar, met een bijdrage van 100 000 euro in de aanleg van een nieuwe tartan atletiekpiste. De stad voorziet in een investeringsportefeuille van ruim drie miljoen euro: naast de gymhal en de atletiekpiste investeert het stadsbestuur ook in nieuwe kleedkamers en voldoende stockageruimte voor de verschillende sportclubs. Een van de twee private partners in de gebouwencluster is ook Zottegems: de plannen van Tim Wattez & co voor de bouw van een sportmedisch centrum ‘Massief’ sluiten naadloos aan bij de heropleving van de site. Bowling Stones wordt dan weer de grootste private partner in het stadiondossier: met twintig bowlingbanen, pool- en snookertafels, een restaurant en een aangrenzend speeldorp, krijgt de Zottegemnaar iets om naar uit te kijken. Jumasport, die de padelcourts binnen TC Zottegem uitbaat, zal na de realisatie van het stadionproject afklokken op zes padelcourts. De stedelijke jeugddienst buigt zich op dit moment over de plannen voor een skatepark aan het Hemelrijk. Verder ondersteunt de stad ook de kiemende rugbywerking van dichtbij.

Vlaamse subsidies

De totale kostprijs van het project gaat richting negen miljoen euro. Deze samenwerkingsvorm waarbij het Zottegems bestuur, de Zottegemse sportclubs en private partners de krachten bundelen biedt mogelijkheden. De kosten worden verdeeld onder de verschillende partners. Door die samenwerking wordt een enorme stap gezet in de ontwikkeling van onze sportinfrastructuur. Uit de stadskas wordt ruim drie miljoen euro gebudgetteerd. Gezien het bovenlokaal karakter van de verschillende sporttakken hoopt het stadsbestuur op een mooi financieel duwtje in de rug vanuit de Vlaamse Overheid. 

Impact voor de buurt

Het nieuwe stadionproject zorgt voor een grote uitbreiding op het vlak van sportgelegenheden. Het is geheel begrijpelijk dat buurtbewoners zich zorgen maken over onder meer de mobiliteitsimpact bij de komst van bijvoorbeeld twintig bowlingbanen of nieuwe padelcourts. Het stadsbestuur wil een antwoord bieden op alle bezorgdheden en in nauw contact staan met de Bevegemnaren zodat we weten wat er leeft, ook tijdens de vergunningsfase en de latere bouwfase.

Het stadsbestuur liet een onafhankelijke mobiliteitsnota opmaken om de impact van het project concreet in te schatten voor de wijk Bevegem. Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat de gestegen wegcapaciteit in de Sabina Van Beierenlaan en de Kastanjelaan vastgelegd wordt op 2%. Ook de Bevegemstraat kent een stijging van 5 tot 9%. Om overlast in de toekomst minimaal te houden, gaan we bezoekers met de wagen sensibiliseren en via een goede signalisatie naar de beste parkeeroplossing leiden.

De grote parking van de Bevegemse Vijvers is dichtbij, maar uit de studie blijkt ook dat de 28 extra parkeerplaatsen aan de Kastanjelaan en de 74 parkeerplaatsen aan de Bevegemstraat, een afdoende antwoord bieden aan de extra parkeernoden. Met 75 overdekte fietsparkeerplaatsen en een herwaardering van de trage weg langs de Watertorenstraat, zetten we trouwens voluit in op het comfort van fietsers en voetgangers. We stimuleren Zottegemnaren om de auto zoveel mogelijk opzij te zetten en te kiezen voor een duurzamer alternatief. 

Als alles goed gaat, hoopt het stadsbestuur begin 2023 de spade in de grond te steken, om tegen september 2024 de nieuwe sportsite in gebruik te nemen.  

Meer info en de plannen zijn beschikbaar op Zottegem.be/stadionproject.