Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Verkeersmaatregelen Velzeke

18 dec 2023

Verkeersmaatregelen Velzeke


De omgeving rondom de school in de Penitentenlaan in Velzeke zal er binnenkort anders uitzien. Op vraag van verschillende partijen werd de veiligheid onder de loep genomen. In samenspraak met de scholen, het psychiatrisch ziekenhuis, de politie en de stad werden een aantal voorstellen ter verbetering van de veiligheid uitgewerkt.

Heel veel ouders en buurtbewoners vonden de situatie rondom de schoolomgeving in de Penitentenlaan niet meer veilig. Daarom gebeuren er in eerste instantie enkele kleine ingrepen, zogenaamde quick wins. Deze zaken werden ook al goedgekeurd door het college. Zo worden de schuine parkeerplaatsen rechtover de ingang van de basisschool geschrapt. Op die manier creëren we een aangename wachtruimte met voldoende plaats voor ouders om hun kinderen op te halen. Onder andere ook de nieuwe fietsnietjes die geplaatst worden, maken het voor ouders een pak aangenamer om hun kroost na schooltijd op te wachten. Ook bovenaan de Penitentenlaan plaatsen we een aantal fietsnietjes.

Om echt een veiligere omgeving te creëren is er uiteraard meer nodig dan een paar kleine ingrepen. Daarom wenst de stad ook nog verregaandere maatregelen te treffen zoals de uitbreiding van de zone 30 en de kiss-and-ridezone, de inrichting van een aantal kortparkeerplaatsen en de invoering van een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. Die ingrepen moeten ervoor zorgen dat de ruimte voor fietsers en voetgangers veilig wordt ingericht. Deze voorstellen hebben betrekking op de snelheid en het parkeerbeleid en worden daarom in december voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Veiligheid in samenspraak

Toen de Bouwdoos vorig jaar neerstreek in de Penitentenlaan, konden bezoekers en buurtbewoners proeven van een groene ontmoetingsplaats in hun deelgemeente.

Tijdens de Bouwdoos waren er minder parkeermogelijkheden en lag de focus echt op ontmoeten door middel van speelgelegenheid, banken en een fietsenstalling. Het is fijn dat tijdelijke projecten ook als inspiratie kunnen dienen voor een blijvende verandering. We zijn tevreden dat deze maatregelen er komen in samenspraak met de scholen, het psychiatrisch ziekenhuis en de politie. De komende tijd is het nu aan de verschillende partijen om de maatregelen uit te testen en te evalueren.