Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf opnieuw geweigerd

9 jun 2023

Vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf opnieuw geweigerd


Het Vlaamse Gewest heeft de vergunning van slibverwerkingsbedrijf Regomef, dat zich wil vestigen op het industrieterrein van Grotenberge, in beroep geweigerd. De weigering komt er nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder al de vergunningsaanvraag weigerde na een negatief advies van het stadsbestuur.

Het bedrijf wou op het industrieterrein in Grotenberge, vlakbij de N42, slib, veegvuil en gronden verwerken. Hiervoor diende het voor een tweede keer een vergunningsaanvraag in. De mogelijke komst van Regomef kreeg tegenkanting van buurtbewoners. Zij vreesden voor sterke geur- en stofhinder.

Ook het stadsbestuur van Zottegem maakte zich zorgen over de impact van deze exploitatie op de omgeving. Er werd dan ook steeds negatief geadviseerd vanuit de Stad. De provincie deelde deze mening in eerste aanleg en weigerde de aanvraag. Daarop ging het bedrijf in beroep tegen de weigering bij het Vlaams Gewest. De aanvraag werd echter ook in beroep geweigerd.

Het ministerieel besluit treedt de bezorgdheden uit het verleden bij. Het stelt dat er onvoldoende garanties zijn dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. Ik ben opgelucht dat Vlaanderen de bekommernissen die de omwonenden en wij als stadsbestuur in het verleden geuit hebben, ter harte heeft genomen.

De impact die het slibverwerkingsbedrijf zou hebben op de omgeving, overstijgt de draagkracht van onze stad. Het is dus zeker niet zo dat grote bedrijven niet welkom zijn in Zottegem, maar de impact van de activiteiten moet op maat van onze stad zijn. We zijn blij dat onze eerdere adviezen omtrent het slibverwerkingsbedrijf opgevolgd werden.