Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Verbouwingen Sociaal Huis uit de startblokken

29 apr 2024

Verbouwingen Sociaal Huis uit de startblokken


Deinsbekesite wordt welzijnscampus vanaf 2025

De verbouwingswerken aan het Sociaal Huis zijn stevig uit de startblokken geschoten. De site op de Deinsbekestraat wordt omgevormd tot een algemene welzijnscampus, waar onder meer ook Huis van het Kind en Lichtpunt onderdak krijgen. Het budget voor het project wordt geraamd op 3 487 216,29 euro.

De site op de Deinsbekestraat, waar nu al het Sociaal Huis, Woonzorgcentrum Egmont, Dagverzorgingscentrum Egmont en Lokaal Dienstencentrum Egmont gevestigd zijn, wordt binnenkort omgedoopt tot de welzijnscampus van Zottegem. De kantoren van het Sociaal Huis en de Onze-Lieve-Vrouwkapel worden immers verbouwd om plaats te bieden aan Huis van het Kind, met inbegrip van de buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, de speel-o-theek en ruilwinkel Twinkeltje, aan Kind en Gezin en aan de voedselbedeling van VZW Welzijnswerk Ommekaar en Lichtpunt.

Dankzij de verbouwing kunnen we onder meer Huis van het Kind en hun aanverwante diensten mee onderbrengen in de toekomstige welzijnscampus. Het klooster in Erwetegem, de huidige uitvalsbasis van Huis van het Kind, is niet in optimale staat en bovendien geen eigendom van de stad. Een verhuis naar onze eigen gebouwen is dus een logische keuze. Bovendien biedt de centralisatie van alle welzijnsdiensten veel voordelen voor ons sociaal beleid.

Totaalproject

Na de verbouwingen nemen Huis van het Kind, Kind en Gezin en de voedselbedeling van vzw Ommekaar en Lichtpunt hun intrek op de benedenverdieping. De sociale dienst en hun externe partners die zitdagen houden in het Sociaal Huis, verhuizen naar de eerste verdieping. Het Zottegemse Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (ZIBO) krijgt onderdak in de verbouwde kapel.

Om die inrichting te kunnen realiseren, wordt het volledige gebouw van het Sociaal Huis en de kapel aangepakt. Hoewel er kleine structurele aanpassingen gebeuren, wordt er uitgegaan van een maximaal behoud van de bestaande structuren. Er worden ook herstellingswerken aan de daken uitgevoerd, en de dakkappellen worden hersteld, verwijderd of vervangen. Zowel op de zolderverdieping van het Sociaal Huis als in de kapel wordt het asbest verwijderd. In de kapel wordt vooral de binneninrichting aangepakt, wordt er een mezzanine gecreëerd om meer speel- en leefruimte te voorzien voor het ZIBO en wordt er gezorgd voor een aansluiting van binnenuit naar de tuin.

Duurzame oplossing

Voor zo’n groot project, kiezen we resoluut voor een duurzame oplossing in de brede zin van het woord. Enerzijds kiezen we letterlijk voor duurzaamheid door te investeren in isolatie, twee grote warmtepompen en zonnepanelen. Anderzijds zorgen we met de herbestemming van de kapel voor een duurzame oplossing en alternatieve bestemming van het bestaande patrimonium. Het bisdom gaf toestemming om de kapel te onttrekken aan de eredienst. De materialen en godsdienstig erfgoed werden geïnventariseerd en verdeeld over locaties waar wel nog erediensten plaatsvinden.

Blijvende dienstverlening sociale dienst

De verbouwing is een grote onderneming, die onvermijdelijk hinder met zich meebrengt. De drie bedrijven die aan het werk zijn, brengen uiteraard het nodige werfverkeer en infrastructuur mee. Daarom is bijvoorbeeld de buurtparking op het privédomein van het OCMW tijdens de werken niet beschikbaar. De buurtbewoners werden hierover ingelicht. We doen ons best om de hinder tot een minimum te beperken.

Volgens de huidige planning is het einde van de werken voorzien voor eind 2025. Intussen blijft de dienstverlening van het Sociaal Huis gewoon doorgaan. In de loop van volgende week worden containers geplaatst op de site. Die worden ingericht als tijdelijke bureaus waar de medewerkers van het Sociaal Huis werken en cliënten ontvangen. Tot die tijd zijn fysieke afspraken beperkt mogelijk en gaan ze door in het Woonzorgcentrum en het Lokaal Dienstencentrum, op dezelfde campus. De medewerkers zijn uiteraard wel via mail en telefonisch bereikbaar. De verbouwingen vragen heel wat inspanningen en opofferingen van bewoners, medewerkers, bezoekers en cliënten, maar we kunnen uitkijken naar een eengemaakte welzijnscampus, waar elke Zottegemnaar met al zijn zorgvragen terecht kan. Een mooie stap in de vereenvoudiging en efficiëntie van onze dienstverlening!