Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Veiligheidsmaatregelen omgeving Centrum en station

15 mei 2024

Veiligheidsmaatregelen omgeving Centrum en station


Na enkele incidenten de voorbije weken in het stadscentrum, worden de veiligheidsmaatregelen er verhoogd. Er wordt extra politie ingezet na schooltijd, die bovendien de toestemming krijgen om doorgedreven identiteitscontroles uit te voeren. Ook de scholen zullen hun leerlingen wijzen op de gevolgen van hun gedrag.

De voorbije weken vonden enkele incidenten plaats in ons stadscentrum. Hoewel eerst het tegendeel beweerd werd, heeft onderzoek uitgewezen dat het telkens ging om geïsoleerde gevallen die geen enkel verband hadden met elkaar. Het ging ook telkens om ruzies tussen twee individuen die in de openbare ruimte beslecht werden, en dus geen georganiseerde feiten. Hoewel de opeenvolging van de feiten het tegendeel deed vermoeden, is het dus niet zo dat onze stad met een plotse criminaliteitsgolf te maken krijgt. De incidenten hebben de Zottegemnaar echter wel met een onveiligheidsgevoel opgezadeld, en daar ben ik als burgemeester uiteraard niet blind voor. Voor mij is het cruciaal dat iedereen zich veilig voelt in onze stad. Dit is mijn kerntaak als burgemeester. Een maatschappij in verandering stelt uitdagingen, en daar moeten we correct op reageren.

Veiligheid waarborgen

Na overleg met de korpschef van Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, hebben we enkele maatregelen genomen om de veiligheid in Zottegem de waarborgen. In de eerste plaats zijn er sinds één week na school extra politiemensen aanwezig in het centrum en aan het station. Zij kunnen enerzijds onmiddellijk ingrijpen wanneer er oproer ontstaat, anderzijds werkt hun aanwezigheid vaak al afradend. Bijkomend krijgt de politie ook de toestemming om doorgedreven identiteitscontroles steekproefgewijs uit te voeren. Indien verdere bestuurlijke maatregelen zich zouden opdringen, zal ik het niet nalaten om deze te nemen. Door een nauwe samenwerking met de dienst Maatschappelijke Politie, worden ook de ouders op de hoogte gebracht wanneer een minderjarige bij een incident betrokken is. Ook de ouders dragen hierin een verantwoordelijkheid; alles begint immers bij opvoeding. In dat kader zitten we ook rond de tafel met de directies van de middelbare scholen. Het is belangrijk dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken en dat de leerlingen ook in de klas op hun verantwoordelijkheden en de gevolgen van hun acties gewezen worden. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken.

De veiligheid in het centrum is een topprioriteit”, bevestigt Tom De Saveur, korpschef van politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De maatregelen vragen een bijkomende inzet van ons korps, iets wat uiteraard geen evidentie is. Omdat we het waarborgen van de veiligheid echter met stip op één zetten en we een nultolerantie voor geweld hanteren, zal ons korps al het nodige doen in de centrumstraten en aan het station. Ons doel is om proactief te handelen en preventieve maatregelen te nemen om de rust en orde in Zottegem te bewaren.

We zetten al enkele jaren sterk in op de veiligheid van de stationsomgeving. We plaatsten camera’s en legden al diverse plaatsverboden op. Ingrepen die absoluut hun effect hebben. Het is echter mijn verantwoordelijkheid om de situatie dan tijdig te evalueren en maatregelen toe te voegen waar nodig. Ik geloof dat we met deze acties adequaat handelen, en we deinzen niet terug om opnieuw in te grijpen als dat nodig is. We zien erop toe dat alle bestuurlijke maatregelen ook effectief gehandhaafd worden.