Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Veiligheidscijfers Politie Zottegem

30 jun 2023

Veiligheidscijfers Politie Zottegem


Tijdens de gemeenteraad van juni gaf het politiekorps een uitgebreide toelichting over hun werking en enkele belangrijke veiligheidscijfers. Ze gaven woord en uitleg bij de criminaliteits- en verkeerscijfers van 2022 in Stad Zottegem.

Maandelijks zitten we tijdens het lokaal veiligheidsoverleg samen met de politie om veiligheidsacties te bespreken en prioriteiten vast te leggen. We vinden het echter belangrijk dat de volledige gemeenteraad de exacte cijfers kent. Zo houden we vinger aan de pols op vlak van veiligheid. Daarom zorgde het politiekorps naar jaarlijkse traditie voor een duidelijk overzicht van alle veiligheidscijfers in onze stad. We doen grote inspanningen om criminaliteit in onze stad te bannen, en hanteren een kordate aanpak bij criminele feiten. Onze politiediensten spelen hierbij een cruciale rol en verdienen ons grootste respect.


Veiligheidscijfers

  • Intrafamiliaal geweld: 5,05 feiten op 1000 inwoners. Met 138 meldingen van intrafamiliaal geweld is er een stagnering vergeleken met 2021.
  • Geweld in publieke ruimte: 36,95 feiten op 1000 inwoners. Met 190 feiten is er een lichte daling vergeleken met 2019, toen er nog 195 gevallen werden opgetekend.
  • Woninginbraken: 2,05 feiten op 1000 inwoners. In 2022 werd Zottegem geconfronteerd met 56 woninginbraken, 30 meer dan in 2021. Daarmee is Zottegem de middenmoter van Oost-Vlaanderen.
  • Autodiefstallen: 0,18 feiten op 1000 inwoners. Het cijfer bij autodiefstallen stagneert al enkele jaren. Dit jaar waren er 5 autodiefstallen op grondgebied Zottegem.
  • Fietsdiefstallen: 2,23 feiten op 1000 inwoners. Met 61 fietsdiefstallen in 2022 tekent de politie een lichte daling op in vergelijking met de 66 fietsdiefstallen in 2021.
  • Winkeldiefstallen: 1,83 feiten op 1000 inwoners. Met 50 winkeldiefstallen in 2022 ligt dit cijfer in lijn met de waarden van de voorgaande jaren, met uitzondering van 2021. Toen werden slechts 14 winkeldiefstallen vastgesteld, wat te wijten was aan het feit dat winkels gedurende de coronaperiode verplicht de deuren moesten sluiten.
  • Vandalisme: 5,42 feiten op 1000 inwoners. De 148 vaststellingen van vandalisme in 2022 liggen in lijn met de cijfers van 2021 en 2020, toen er respectievelijk 135 en 137 gevallen werden vastgesteld. Ten opzichte van 2019, met 180 meldingen van vandalisme, is er de laatste jaren een sterke daling merkbaar.
  • Dierenwelzijn: 0,29 feiten op 1000 inwoners. In 2022 werden 8 gevallen van feiten tegen dieren opgetekend.
  • Verkeersongevallen: Het aantal verkeersongevallen blijft helaas gelijk. Veel van die ongevallen zijn te wijten aan overdreven snelheid en het gebruik van de gsm achter het stuur. Een andere belangrijke oorzaak van deze ongevallen is alcohol in het verkeer.
  • Totaal geflitste voertuigen: Op één jaar tijd werden bijna 2600 wagens geflitst. Dat zijn er 800 minder dan vorig jaar, maar uiteraard nog altijd te veel. Vooral op de Buke, in de Langestraat, de Sonseindestraat en de Oombergenstraat werden veel bestuurders betrapt op te snel rijden.

We werken continu aan de veiligheid in onze stad. De inzet van het politiekorps is daarbij van primordiaal belang. Ik wil hen bedanken om zo de vinger aan de pols te houden in onze stad. De cijfers van 2022 vergelijken met voorgaande jaren is niet makkelijk, omdat corona voor een sterke daling zorgde in verschillende domeinen. Elk crimineel feit is er natuurlijk één te veel, en verschillende cijfers bieden nog ruimte voor verbetering. Onze aanpak werpt wel zijn vruchten af. Zo nam onder meer het aantal fietsdiefstallen af in 2022. Eind vorig jaar plaatsten we ook een mobiele camera aan de achterkant van het station om dit cijfer nog verder terug te dringen en de algemene veiligheid te garanderen.

Zo konden dankzij het camerasysteem van de NMBS en de snelle reactie van de interventieploegen zaterdagavond 3 professionele fietsdieven worden gevat aan het station te Zottegem. Zij stonden klaar op het perron om met 2 pas gestolen fietsen de trein richting Brussel te nemen en komen in aanmerking voor meerdere fietsdiefstallen over het ganse land. Het parket werd ingelicht en zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Oudenaarde. Dit is een dikke pluim voor onze politiediensten

Toch wil ik nog enkele zaken benadrukken. Op vlak van middelenmisbruik zijn er immers heel wat verontrustende cijfers: 77 gevallen van openbaar dronkenschap, 113 positieve ademtesten, meer dan 140 drugsdelicten… dat zijn cijfers die niet door de beugel kunnen. Dit getuigt van asociaal gedrag en vormt een gevaar voor de gebruiker zelf en anderen. Samen met de politiediensten zetten we het komende jaar extra in om die pijnpunten aan te pakken. Zottegem moet een fijne en veilige stad blijven voor iedereen.