Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

7 jul 2023

Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen


Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een nieuw tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor in totaal 42 onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen.

In 22 van de 139 onttrekkingszones is op dit moment de kritische drempelwaarde onderschreden, in 20 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 7 juli 2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

meer info