Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Tractorsluis in Sint-Goriksstraat

19 okt 2022

Tractorsluis in Sint-Goriksstraat


De Sint-Goriksstraat wordt vanaf 25 oktober fysiek geknipt door de plaatsing van een tractorsluis. Het gaat om het gedeelte tussen het Kruiswaterplein en Ten Bosse. De stad wil daarmee de straat aangenamer en veiliger maken voor fietsers en wandelaars, zonder landbouwers de toegang tot de vele gronden in de Sint-Goriksstraat te ontzeggen.

In de Sint-Goriksstraat geldt nu reeds een verboden toegang met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Omwille van het vele fietsverkeer, de smalle rijbaan, het bochtig tracé en het ontbreken van voetpaden beslisten we om de straat nog veiliger te maken voor fietsers en wandelaars door de plaatsing van een tractorsluis. Enerzijds wordt de straat aangenamer voor bewoners, fietsers en voetgangers, maar anderzijds zorgen we er ook voor dat de landbouwgronden toegankelijk blijven door het gebruik van een tractorsluis. Landbouwers moeten dus geen onnodige omwegen doen.

De tractorsluis wordt geplaatst voorbij huisnummer 19. De woningen met huisnummers 2 tot 19 blijven met de wagen bereikbaar via het Kruiswaterplein. De woningen met huisnummers 36 tot 66 blijven met de wagen bereikbaar via Ten Bosse.

De tractorsluis wordt aan het begin van de straat, zowel langs kant Ten Bosse als kant Kruiswaterplein, aangegeven met de nodige signalisatie zodat bestuurders niet onnodig de straat inrijden.

Ook vlak voor de tractorsluis zelf wordt er duidelijke signalisatie aangebracht. Tot slot wordt de sluis ook voorzien van reflectoren.