Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Strijd tegen zwerfvuil: GAS-handhavers starten dit weekend

6 jul 2022

Strijd tegen zwerfvuil: GAS-handhavers starten dit weekend


Zwerfvuil blijft ondanks de vele campagnes een groot probleem in Vlaanderen, ook in Zottegem. Daarom besliste het stadsbestuur om samen met de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gericht te controleren op zwerfvuil en boetes te geven aan wie afval achterlaat waar het niet hoort. Vanaf dit weekend gaan gewestelijke GAS-handhavers de Zottegemse straten op om overtreders te beboeten.

Vlaanderen wou in 2022 een vijfde minder zwerfvuil, maar jammer genoeg blijven de cijfers stijgen. Ook in Zottegem merken we weinig verbetering ondanks de vele campagnes zoals bijvoorbeeld onze grote Zottegemse lenteschoonmaak. De impact blijft enorm: zwerfvuil schaadt natuur, dier en mens. Het vervuilt de bodem, dieren eten het op of raken erin verstrikt. Uiteindelijk komt het afval in de vorm van microplastics via de voedselketen in ons lichaam terecht. Extra maatregelen dringen zich op.

Op 28 maart dit jaar keurde de gemeenteraad de aanstelling van gewestelijke handhavers van OVAM goed. Deze handhavers stellen overtredingen op artikel 11 van het GAS-reglement vast.

Vanuit onze milieudienst vertrok een lijst naar OVAM met heel wat zwerfvuilgevoelige locaties en evenementen. Naar aanleiding van Rock Zottegem dit weekend komen de gewestelijke vaststellers voor een eerste keer langs in onze Egmontstad. Deze mensen gaan in burgerkledij de straat op, waardoor de pakkans groter is. Zij zullen overtreders onmiddellijk aanspreken en een bestuurlijk verslag opmaken. De overtreders mogen zich dan verwachten aan een fikse boete. We kunnen niet langer aanzien dat heel wat mensen de afvalregels aan hun laars lappen. Daarom treden we repressief op. Enkel op die manier kunnen we Zottegem proper houden.

GAS-boetes

Wie klein afval achterlaat op een plaats waar het niet hoort, begaat een overtreding. Het gaat zowel om sigarettenpeuken, kauwgom en etensresten als verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes en mondmaskers. Ook hondenpoep is zwerfvuil. De handhavers kijken dus ook uit naar overtreders die hondenpoep niet oprapen. Hondenpoepzakjes horen in de vuilnisbak, niet in de berm of in het straatrooster.

Ook heel wat schoolomgevingen zullen gecontroleerd worden. De GAS-wetgeving kan worden toegepast op personen vanaf 14 jaar. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Overtreders krijgen geen waarschuwing maar meteen een boete die moet betaald worden.